🗞️ DOTNET NEWS

Vítáme Blazor Server

Největší novinka od vydání .NET Core je zde! Vývojáři nyní mohou stavět webové aplikace s interaktivním UI v oblíbeném prostředí jazyka C# a frameworku .NET Core. Na této stránce se dozvíte o frameworku Blazor více informací. Neváhejte se zapsat na webinář zaměřený na Blazor Server.

👍 Blazor Server

Blazor Server je k dispozici od prosince 2019 jako framework pro produkční použití s podporou 3 roky (LTS).

👎 Blazor WebAssembly

Blazor WASM je nedokončená technologie vhodná pro produkční použití bez dlouhodobé podpory (jen 3 měsíce).


🌐 Webinář: Blazor Server

Připojte se odkudkoliv k webináři, na kterém se seznámíte s frameworkem Blazor Server. Dozvíte se, proč mu dát přednost před Blazor WebAssembly, jaké má základní vlastnosti a ve kterých případech Vám bude či nebude dobře sloužit. Webinář je koncipován tak, abyste získali kompletní technologický přehled a měli jste jasnou představu, co vše se budete muset naučit a co Vám to v konečné fázi přinese. K webináři dostanete tradičně doprovodný materiál se souvisejícími odkazy pro samostudium.

Od 1. března 2021 můžete shlédnout záznam z webináře zdarma.

Termín webináře
14. září 2020 @ 16:00 - 17:15

Vstupné: 100 Kč (+ DPH)

50% z celkového vstupného bude vyhrazeno na podporu projektů vzdělávání organizace UNICEF.

odevzdaný výtěžek: 1150


Ohlasy z předešlých akcí

Kde jsem školil

Školím v malých i velkých vývojářských týmech. Většinu klientů školím in-house, někteří navštěvují mé veřejné kurzy.

Microsoft Solitea Honeywell METRANS Byznys Partners Eltodo Webkomplet Internet Projekt Altus Software MPSS Albion Alpiq Services Společnost pro e-health databáze Nexum Trilog Unipex Asseco Solutions Globus Packeta Physter

Slovem účastníka

Môžem sa kľudne natiahnuť, nerušíme sa s kolegami, pohodlie domova, ale asi hlavne zdieľanie screenu priamo predo mňa (na rozdiel od premietačky).

Vývojář z GlobalLogic SK, s.r.o
Loading