Miroslav Holec

Software & Cloud Architect

miroslavholec.cz / blog

Architektura ~ Blog

Články o návrhu různých řešení v prostředí Microsoft Azure, návrhové vzory a případové studie

Infrastruktura kolem Azure Virtual Machines

18. července 2017

Pokud se rozhodnete jít cestou IaaS a založíte si virtuální stroj (Azure VM) na základě některého řešení z marketplace, můžete být překvapeni tím, co vše se kolem takového stroje vytvoří. V tomto člán...

Webová architektura orientovaná na služby

19. prosince 2014

Dnes popíšu celkem jednoduchou architekturu pro vývoj webových aplikací, která je založena na kombinaci několika návrhových vzorů a myšlenek. Zároveň tato architektura abstrahuje od použití některých ...

RESTful API Design

28. října 2014

Routování v MVC umožňuje zpracování URL friendly requestů a jejich následné delegování správným metodám správných controllerů včetně předání příslušných parametrů. Všechny routy jsou ukládány v RouteC...