Miroslav Holec

Software & Cloud Architect

miroslavholec.cz / blog / fio-banka-sdk-pro-csharp-nuget-package

FIO Banka SDK pro C# + NuGet package

Miroslav Holec

Publikován 21. února 2016 , aktualizace: 29. března 2016 |

Tento článek je starší 18 měsíců a je proto možné, že popisuje postupy nebo technologie, které v uplynulé době mohly doznat výraznějších změn. Názory a myšlenky v tomto článku již nemusí vyjadřovat současné stanovisko autora nebo autorů. Článek byl napsán 21. února 2016.

Ještě před pár lety by se nad nadpisem tohoto článku leckdo pousmál. Dnes je to realita. FIO banka už delší dobu poskytuje zdarma ke svému bankovnictví API. A od dnešního dne je k dispozici i první verze SDK, určená pro čtení dat (účtu a transakcí).

FIO banka API

API může mít v dnešní době celou řadu podob. FIO banka v tomto ohledu zvolila cestu jednoduchého použití za cenu nižší bezpečnosti a určitých omezení z hlediska funkčnosti. Pokud nicméně potřebujete programově spravovat účet a znáte základní pravidla bezpečnosti, pak právě pro Vás FIO nabízí velmi jednoduché rozhraní pro rychlé získání přehledu o stavu účtu a transakcích.

Pro práci s API je potřeba pouze přístupový token, který je možné vygenerovat v internetovém bankingu FIO. Tento token může mít buď práva pro čtení nebo i pro zápis. Generovanému tokenu můžete nastavit libovolnou životnost (doporučuji důkladně zvážit).

Získaný token následně umožňuje sestavit URL ve tvaru

https://www.fio.cz/ib_api/rest/periods/{TOKEN}/{DATE_FROM}/{DATE_TO}/transactions.{FORMAT}

a získat tak přehled o stavu účtu. Přestože je k dispozici celá řada formátů, pro programové zpracování (např.: hledání konkrétních transakcí) je vhodné mít data v objektové formě. S deserializací už nicméně nemusíte ztrácet čas:

FIO Banka SDK for C#, Nuget Package v1.0

Je mi potěšením oznámit zveřejnění jednoduchého SDK, s jehož pomocí lze snadno komunikovat s API FIO Banky a získat přehled o bankovních transakcích v čistě objektové formě. SDK je nyní zveřejněno pod open-source licencí MIT a společně s ním je dostupné i ve formě NuGet balíčku pro .NET 4.5 a novější.

nuget

PM> Install-Package FioSdk

Easy to use

Pro přehled o stavu účtu stačí pouze dva řádky kódu:

ApiExplorer explorer = new ApiExplorer("ACCESS_TOKEN");
AccountStatement statement = explorer.Periods(TransactionFilter.LastMonth());

Pro přesnější výběr období lze použít filtr:

var statement = explorer.Periods(TransactionFilter.LastWeeks(8));

Procházení transakcí je intuitivní

foreach (var transaction in statement.TransactionList.Transactions)
{
    Console.WriteLine(transaction + " - " + transaction.Amount.Value);
}

Data jsou k dispozici i v původních formátech

string html = explorer.Periods(TransactionFilter.LastDays(10), Format.Html);
string xml = explorer.Periods(TransactionFilter.LastDays(10), Format.Xml);
string csv = explorer.Periods(TransactionFilter.LastDays(10), Format.Csv);

V příštím release bude již dostupné i zapisování transakcí směrem do banky.

A jak s takovým API a SDK naložit? Plánujete nebo už jste něco svého napsali? Pochlubte se v diskusi...

Potřebujete pomoci?

Líbil se Vám článek? Máte dotaz nebo chcete v této oblasti s něčím pomoci? Neváhejte se na mě obrátit.

mirek@miroslavholec.cz

  • Řešení vývojářských problémů
  • Konzultace
  • Firemní školení a workshopy