Konzultant a lektor pro [ASP].NET Core & REST API

Tématicky specializované konzultace

Miroslav Holec

Miroslav Holec

31. října. 2014 , aktualizace 29. ledna. 2016

Od nového měsíce rozšiřuji nabídku konzultací o tématicky zaměřené konzultace pro vývojáře - jednotlivce. Rozhodl jsem se tak především proto, že školení jsou pro jednotlivce často termínem svazující. Cílem tématických konzultací je učinění vzájemných kompromisů. Oproti běžným konzultacím je cena nižší (to vzhledem k předurčené hrubé osnově) ale v porování s cenou školení jsou konzultace zkráceny na třetinu. I přesto jsem přesvědčen, že tento způsob předání znalostí může být efektivnější. V tomto článku bych rád shrnul výhody tématicky specializovaných konzultací.

Od nového měsíce rozšiřuji nabídku konzultací o tématicky zaměřené konzultace pro vývojáře - jednotlivce. Rozhodl jsem se tak především proto, že školení jsou pro jednotlivce často termínem svazující. Cílem tématických konzultací je učinění vzájemných kompromisů. Oproti běžným konzultacím je cena nižší (to vzhledem k předurčené hrubé osnově) ale v porování s cenou školení jsou konzultace zkráceny na třetinu. I přesto jsem přesvědčen, že tento způsob předání znalostí může být efektivnější. V tomto článku bych rád shrnul výhody tématicky specializovaných konzultací.

O co přesně jde

Konzultace je zaměřená na jedno vybrané téma (např.: Web API) s předem určenou hrubou osnovou. Tato konzultace není poskytnuta skupinám ale pouze jednotlivcům. Je zároveň přesně stanoven časový rozsah a cena, která je nižší oproti standardním cenám konzultací. Hrubá osnova je pak pouze orientační a probírána jsou jen témata dle přání vývojáře a to do takové hloubky, jak potřebuje. Oproti školení se tak zcela abstrahuje od výkladu známého a zaměřuje se pouze na všechno nové.

Všechno na míru

Hrubá osnova je pouze orientační. Probíráme a konzultujeme jen to, co skutečně potřebujete (ne to, co již umíte).

Zeptejte se na cokoliv

Můžete se kdykoliv na cokoliv zeptat. To je výhoda konzultace oproti knihám a online médiím nebo školením, kde často není na dotazy dostatek prostoru.

Případové studie

Všechno Vám vysvětlím na reálných příkladech z praxe. Žádné Hello World ale skutečné projekty.

Přizpůsobuji se já Vám

Termín si vybíráte podle svých možností a konzultace může proběhnout na Vámi zvoleném místě nebo online.

Pilotní témata

Do konce roku 2014 budu poskytovat omezené množství témat. Od roku 2015 bych chtěl nabídku rozšířit především o novinky, které se chystají v souvislosti s VS 2014 / vNext / Roslyn. Už teď vám pomohu s následujícími tématy:

Informace o těchto tématech naleznete na mém webu.

Místa konzultací

Jsou v podstatě tři. Tím hlavním je samozřejmě Praha, po individuální dohodě pak Hradec Králové a Příbram. Poslední možností jsou online konzlutace přes Lync® / Skype®.


Zeptejte se