Slovenská verzeSK

Tématicky specializované konzultace

Od nového měsíce rozšiřuji nabídku konzultací o tématicky zaměřené konzultace pro vývojáře - jednotlivce. Rozhodl jsem se tak především proto, že školení jsou pro jednotlivce často termínem svazující. Cílem tématických konzultací je učinění vzájemných kompromisů. Oproti běžným konzultacím je cena nižší (to vzhledem k předurčené hrubé osnově) ale v porování s cenou školení jsou konzultace zkráceny na třetinu. I přesto jsem přesvědčen, že tento způsob předání znalostí může být efektivnější. V tomto článku bych rád shrnul výhody tématicky specializovaných konzultací.

Miroslav Holec

Miroslav Holec

31. října. 2014
upraven 29. ledna. 2016

Tento článek je již velmi zastaralý. Zastaralé články nemusí popisovat aktuální stav technologií, nejideálnější řešení a můj aktuální pohled na danou technologii.

Od nového měsíce rozšiřuji nabídku konzultací o tématicky zaměřené konzultace pro vývojáře - jednotlivce. Rozhodl jsem se tak především proto, že školení jsou pro jednotlivce často termínem svazující. Cílem tématických konzultací je učinění vzájemných kompromisů. Oproti běžným konzultacím je cena nižší (to vzhledem k předurčené hrubé osnově) ale v porování s cenou školení jsou konzultace zkráceny na třetinu. I přesto jsem přesvědčen, že tento způsob předání znalostí může být efektivnější. V tomto článku bych rád shrnul výhody tématicky specializovaných konzultací.

O co přesně jde

Konzultace je zaměřená na jedno vybrané téma (např.: Web API) s předem určenou hrubou osnovou. Tato konzultace není poskytnuta skupinám ale pouze jednotlivcům. Je zároveň přesně stanoven časový rozsah a cena, která je nižší oproti standardním cenám konzultací. Hrubá osnova je pak pouze orientační a probírána jsou jen témata dle přání vývojáře a to do takové hloubky, jak potřebuje. Oproti školení se tak zcela abstrahuje od výkladu známého a zaměřuje se pouze na všechno nové.

Všechno na míru

Hrubá osnova je pouze orientační. Probíráme a konzultujeme jen to, co skutečně potřebujete (ne to, co již umíte).

Zeptejte se na cokoliv

Můžete se kdykoliv na cokoliv zeptat. To je výhoda konzultace oproti knihám a online médiím nebo školením, kde často není na dotazy dostatek prostoru.

Případové studie

Všechno Vám vysvětlím na reálných příkladech z praxe. Žádné Hello World ale skutečné projekty.

Přizpůsobuji se já Vám

Termín si vybíráte podle svých možností a konzultace může proběhnout na Vámi zvoleném místě nebo online.

Pilotní témata

Do konce roku 2014 budu poskytovat omezené množství témat. Od roku 2015 bych chtěl nabídku rozšířit především o novinky, které se chystají v souvislosti s VS 2014 / vNext / Roslyn. Už teď vám pomohu s následujícími tématy:

  • ASP.NET Web API (3 hod / 2 390 Kč)
  • Entity Framework: Code First (2 hod / 1 590 Kč)
  • Azure™ Websites (2 hod / 1 590 Kč)
  • Azure™ Storage (2 hod / 1 590 Kč)

Informace o těchto tématech naleznete na mém webu.

Místa konzultací

Jsou v podstatě tři. Tím hlavním je samozřejmě Praha, po individuální dohodě pak Hradec Králové a Příbram. Poslední možností jsou online konzlutace přes Lync® / Skype®.


Diskuse

Loading