Slovenská verze


Windows Phone Quick Start tipy

Miroslav Holec

Miroslav Holec

28. února. 2015 , aktualizace 29. března. 2016

Přestože jsem už neměl v plánu vytvářet žádné Windows Phone aplikace, jednu přeci jen ještě výjimečně vydám v rámci studijního předmětu MTE na FIM UHK. I když jsem si platformu Windows Phone zvolil před iOS, jelikož už mám s WP mnoho zkušeností, opět jsem narazil na celou řadu překážek, které mi vzaly mnoho času. V tomto článku popíšu několik problémů, které jsem při vývoji celkem primitivní aplikace řešil.

Architektura

Tady jsem měl od začátku jasno. Vzhledem k použití webových služeb jsem použil architekturu, kterou jsem popsal před několika měsíci v tomto článku společně s MVVM Light Toolkitem. Tady jsem poprvé narazil a udělal zásadní chybu, když jsem si stáhnul nový MVVM Light Toolkit a snažil jsem se vyvíjet WP 8.1 Silverlight aplikaci. Nefungovalo bez jakékoliv příčiny tolik věcí, že jsem se po 5 hodinách dřiny vrátil k osvědčené verzi 4.2. Kdo má hodně času a nervů, nechť si zkusí MVVM verze 5+. Za mě doporučuji:

Předávání dat mezi stránkami

Pokud uvažujete jak předávat data mezi stránkami, já to řešil tak, že při odnavigování z jedné stránky jsem si data uložil do App.xaml.cs a při příchodu na jinou stránku jsem si tato data vyzvedl (nebo když jsem je potřeboval). Výhoda řešení je ta, že když se proklikáte na X-tou stránku a dáte back, pořád tam ta data jsou a lze je použít.

public partial class App : Application
{
  public static string Phrase { get; set; }
  public static string Phrase4List { get; set; }
	...

Šlo by to asi i tak, že bych si předával parametr přes Uri:

navigationService.NavigateTo(new Uri("/Views/DetailPage.xaml?Prop=Value", UriKind.Relative));

Barvy

Osobně s tím už problém nemám ale je třeba myslet na to, že WP prostředí umožňuje nastavovat barvu pozadí a popředí. Tato barva se propisuje do vytvářených aplikací. Pokud chcete aby byla vytvářená aplikace ve stále stejných barvách (což doporučuji), pak je potřeba všechny výskyty typu {StaticResource XXX} projít a nahradit buď vlastní barvou nebo vlastním stylem. Často totiž tyto Resources odkazují na systémové barvy.

Textbox a klávesnice

WP umožňuje při focusu na TextBox zobrazit různé typy klávesnic. Já jsem například pro svůj slovník chtěl klávesnici s našeptáváním. Slouží k tomu vlastnost InputScope

<TextBox InputScope="Formula"/>

a ukázky co tam lze napsat jsou tady:

Tapnutí na Enter

Dále jsem chtěl, aby po tapnutí na Enter button uživatel odpálil TextBox. Řešil jsem to v XAML CodeBehindu a volal jsem si následně RelayCommand ve ViewModelu:

private void PhraseTextBox_OnKeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.Key == Key.Enter)
  {
    NavigateTo();
  }
}

Metoda NavigateTo() vypadá takto:

private void NavigateTo()
{
  if (string.IsNullOrEmpty(PhraseTextBox.Text))
    return;

  MainViewModel viewModel = (MainViewModel)DataContext;

  if (CheckDetail.IsChecked.HasValue && CheckDetail.IsChecked.Value)
  {
    App.Phrase = PhraseTextBox.Text;
    viewModel.NavigateToDetail();
  }
  else
  {
    App.Phrase4List = PhraseTextBox.Text;
    viewModel.NavigateToList();
  }
}

Práce s RelayCommand je kompletně popsaná tady:

Ikonky pro appbar

Pokud hledáte jen ty základní systémové, jsou ve složce:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons

Složka Dark obsahuje světlé ikony pro tmavé pozadí a složka Light přesně naopak. O tom, jak vytvořit AppBar se píše v tomto článku:

ListBox a scrollování

Po třetí v životě jsem použil ListBox a potřetí v životě mi trvalo přes 2 hodiny naučit ho rozumně scrollovat. Dokázal jsem to zase metodou pokus / omyl, nicméně už zhruba vím, kde je problém. Tedy na co dávat pozor při tvorbě scrollovatelného ListBoxu:

 1. pro vsazení do Gridu je nutné, aby řádek Gridu měl Height="Auto" nebo Height="*"
 2. na vybrané místo pak vsadím ScrollViewer (zadám řádek Gridu kam ho chci)
 3. do něj něco nasázím pomocí StackPanelu
 4. a tím něco může být i ListBox a vypnutým scrollbarem (řeší to ScrollViewer)

Takže ve finále:

<Grid x:Name="LayoutRoot" >
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="*" />
  </Grid.RowDefinitions>

	<ScrollViewer Grid.Row="0">
		<StackPanel x:Name="SomePanel">
			ListBox Margin="10" ItemsSource="{Binding Phrases}" 
           ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Disabled"
           Width="400"
           HorizontalAlignment="Left">
			</ListBox>
		</StackPanel>
	</ScrollViewer>
</Grid>

Uvnitř ListBoxu je ještě template ale to obvykle není nic zajímavého.

Loading

Při* načítání dat z webu *jsem chtěl zobrazit nějaký progress, použil jsem ProgressBar:

<Grid.Resources>
  <converters:BoolToVisibilityConverter x:Key="BoolToVisibility"/>
</Grid.Resources>

<ProgressBar x:Name="ProgressBar" IsIndeterminate="True"
   Visibility="{Binding IsUpdating, Converter={StaticResource BoolToVisibility}}" Width="450" />

a jak je z kódu vidět, potřeboval jsem také* konverter Boolean hodnoty na Visibility value*:

public class BoolToVisibilityConverter : IValueConverter
{
  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
  {
    bool boolean = false;
    if (value is bool) boolean = (bool)value;

    return boolean ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
  {
    return value is Visibility && (Visibility)value == Visibility.Visible;
  }
}

PropertyChanged

Nevím proč, ale i když výše zmíněná vlastnost IsUpdating šlapala jak švýcary pomocí MVVM Light Toolkitu tímto způsobem:

private bool isUpdating;
public bool IsUpdating
{
  get { return isUpdating; }
  set { Set(() => IsUpdating, ref isUpdating, value); }
}

jiné boolean vlastnosti mi takto nešly a vracela se mi výjimka. Vyřešil jsem to oldschool řešením:

private bool isMessageShown;
public bool IsMessageShown
{
  get
  {
    return isMessageShown;
  }

  set
  {
    if (isMessageShown == value)
    {
      return;
    }

    isMessageShown = value;
    RaisePropertyChanged("IsMessageShown");
  }
}

Barva pozadí Buttonu při OnClick

To jsem nevyřešil. Nechápu, proč Button nemá něco jako BackgroundActive. Zkrátka když mi někdo tapne na oranžové tlačítko a drží jej dole, je modré. Progooglil jsem se desítkami webů ale řešení jsem nenašel, byť vše nasvědčuje tomu, že je potřeba někde stranou si napsat vlastní styl a ten aplikovat.

Závěr

Na to, jak málo mobilní aplikace umí jsem se celkem dost nadřel. Na to, že je to asi třetí aplikace, ve které pracuji s webovými službami jsem čekal, že jí sestavím za třetinu času, než jsem jí nakonec věnoval. Přitom 85% času jsem strávil na front endu a řešením UX. Připojuji neoficiální promo z doby prvního návrhu :)

Náhled Windows Phone aplikace

TOP Termíny školení

ASP.NET Core se dočkal již své třetí verze a nabízí řadu možností pro vývoj webových aplikací a služeb. I v roce 2020 mám vypsané termíny na nejrůznější témata od základů .NET Core přes vývoj REST API až po mikroslužby pomocí gRPC.

Termín Místo
🍀 Novinky a změny v ASP.NET Core 3.x leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (třídenní) leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj aplikací v ASP.NET Core březen 2020 Praha více
🍀 Microservices v ASP.NET Core gRPC březen 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (dvoudenní) březen 2020 Praha více
🍀 Tipy a triky pro ASP.NET Core březen 2020 Praha více

👨‍🎓 Čerstvá školení 2020
👍 Vývoj aplikací v ASP.NET Core
👍 Vývoj REST služeb v .NET Core
👍 Microservices v ASP.NET Core gRPC
👍 Tipy a triky v ASP.NET Core
👍 Změny v ASP.NET Core 3.x