Stavíme RESTová API v ASP.NET Core za 3 900 Kč

Ceny a spolupráce (od září 2019)

Veškeré ceny mám vytvořené na základě hodnoty a užitku, který vám mé služby přinesou. Zahrnují mimo jiné i čas příprav, vzájemnou komunikaci, nezbytnou agendu a v neposlední řadě i roky zkušeností a zodpovědnost za to, že společně učiníme nejlepší možná rozhodnutí, která vám pomohou ve vašem podnikání.

Školení a workshopy

Školení a workshopy

Tyto služby obvykle kombinuji podle potřeb týmu. V rámci naší spolupráce si někdy vystačíme s konzultacemi, jindy vyjde lépe postavit pro dané téma školení, povídání a nebo workshop, na kterém si danou technologii vyzkoušíte. Všechny tyto služby se v praxi kombinují a mám pro ně nastavenou jednotnou cenu.

  • 💳 21 900 Kč / den
  • 💳 11 900 Kč / půl dne

Architektura, analytické práce a vývoj

Architektura a analytické práce

V rámci této služby pro vás navrhuji architekturu aplikací, programuji proof of concepts webových služeb nebo například sepisuji analýzu pro různá řešení (například možnosti migrace webových služeb do cloudu). Jedná se vždy o dlouhodobější samostatnou práci, na kterou si vyhrazuji delší bloky času.

  • 💳 8 000 Kč / manday

Přednáška

Přednáška

V rámci přednášky společně strávíme čas, během kterého vás seznámím s vybranou oblastí a pomohu vám tak pochopit její silné a slabé stránky, výhody a specifika. Přednáška je nejsnazší způsob, jak si udělat základní představu o určité technologii. Můžete ji uskutečnit u vás ve firmě, nebo ji zpřístupnit pro veřejnost.

Pro přednášku platí jednotná sazba, v rámci které se uvidíme cca 2 hodiny. Čas je rozdělen na přednášku a diskusi, nicméně na minutách nebazíruji a plodnou diskusi rozhodně "nezazdím".

  • 💳 5 900 Kč / setkání

Průběh spolupráce

Na základě úvodní komunikace e-mailem nebo po telefonu mi předáte představu o tom, s čím potřebujete pomoci. Na základě tohoto vstupu vybereme vhodné aktivity, které vám nejvíce pomohou a domluvíme termín společného setkání. Pro plánování termínu se podívejte do sekce kontakt, kde si můžete ověřit mou dostupnost.

👉 Dobré vědět

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH a týkají se technologií [ASP].NET Core, Entity Framework Core a oblasti webových služeb a aplikací. V případě oblastí, jako například klasický .NET 4.x, EF 6, Dapper, Azure PaaS se mohou ceny lišit v závislosti na tom, kolik dodatečné přípravy mě poskytnutí služby bude stát (prezentace, dema...). Domluvíme se vždy individuálně.