Miroslav Holec

Miroslav Holec { Software Architect & Dev Evangelist }

Integrace do vývojářského týmu

Miroslav Holec

Dlouhodobá praxe ukazuje, že pro nalezení správných řešení a učinění správných rozhodnutí je důležité dobře pochopit produkt či službu i potřeby vývojářských týmů. Integrace do vývojářského týmu v podstatě znamená začlenění mezi ostatní vývojáře do pozice mentora a skládá se z analýzy produktu, prostředí a potřeb, na kterou navazuje samotná realizace. Délka integrace závisí na potřebách klienta a v praxi se pohybuje mezi jedním a několika dny.

Evangelism vs. školení

Mnoho klientů zaměňuje integraci do týmu a developer evangelism se školením dle předem stanovených osnov. Příležitost stát se součástí týmu však otevírá mnoho nejrůznějších možností, jak tým naučit adoptovat nové technologie nebo řešit různé problémy. Vždy se snažím vývojáře do technologie uvést, dát jim šanci si vyzkoušet vývoj na zelené louce a nakonec technologii společnými silami integrujeme do firemních produktů a služeb.

Cestu si musí tým prošlápnout sám

Požádat zkušeného software architekta o nalezení vhodného řešení považuji sice za možný, ne však nejlepší přístup. Věřím, že cestu si musí vývojářský tým najít sám a k řešení dojít společnými silami. Díky tomu se stává řešení týmovým bohatstvím, za kterým si každý vývojář stojí a má chuť o něj dále pečovat. Proto i má role je vést vývojáře správným směrem, maximálně jim pomoci, avšak vždy jim nechat dostatek prostoru k seberealizaci a k vložení vlastního úsilí do konečné podoby řešení.

Řešíte například výkonnostní potíže? Naučím tyto potíže totiž řešit vývojářský tým tak, abyste v budoucnu byli naprosto soběstační a dokázali podobným výzvám čelit vlastními silami.