=

Grafický manuál

Červená barva #CC0000 aka strong red #RGB(204,0,0)

Fotografie

Preference standard světlého pozadí. V případě nutnosti je možné použít transparentní verzi a doplnit vlastní pozadí. V případě odstínů šedi prosím použijte fotografie ke stažení - neupravujte barevný profil původní fotografie!Logo - Miroslav Holec

Logo po levé straně je určeno pro sekundární účely. Typické použití jako značka, favicon aj,

kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading