=

Ines Chatbot

29. května 2023 07:41

Kdo je Miroslav Holec a s čím Vám pomůže? Mé jméno je Ines a ráda zodpovím Vaš dotazy.

Odeslat

Upozornění! Tento chat slouží jako demonstrace schopností technologie OpenAI a není určen pro žádné konkrétní použití. Informace poskytnuté chatem nemusí být pravdivé a nepředstavují žádné právní závazky z mé strany.


Přednáška od Roberta Hakena
Azure OpenAI chat (GAB 2023)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading