Azure PaaS & Diagnostika

Cloudové platformě Microsoft Azure se věnuji prakticky od dob jejího vzniku. Za oblast Microsoft Azure jsem byl oceněn jako Microsoft MVP v roce 2016 až 2018. V rámci platformy Azure se zaměřuji na PaaS služby, hostování, diagnostiku aplikací v Azure a oblastem microservices a serverless computingu.

kontaktujte mě

Diagnostika aplikací v Azure

Mé oblíbené téma je diagnostika aplikací v prostředí Microsoft Azure a především ve službě Azure App Service. Využívám primárně diagnostické služby kolem daného PaaS řešení, zure Monitor a Azure Application Insights. O diagnostice pomocí App Insights jsem měl více než desítku přednášek na řadě českých i zahraničních konferencí.

Rozhovor v .NET CZ Podcast

Přednáším na různých komunitních akcích a meetupech. Vidět se můžeme i na akcích pořádaných sdružením WUG.

Foto: Backendisti.cz

Serverless Computing & Redis

Mezi PaaS služby, které často používám patří také Azure Redis a služby z oblasti Serverless Computingu, zejména Azure Functions a Azure Logic Apps.

Vývoj webových aplikací v ASP.NET Core

Školení Vývoj webových aplikací v ASP.NET Core je uceleným kurzem, který účastníka seznamuje s platformou .NET Core, architekturou ASP.NET Core aplikací a aplikovaným použitím ASP.NET Core v praxi. Kurz účastníka seznamuje nejen s vývojem aplikací v ASP.NET Core ale i s možnostmi publikace aplikací a jejich nasazením a během v prostředí Windows.