Slovenská verzeSlovensky

wiki Endpoint Routing

Miroslav Holec

18. února. 2020

Funkce Endpoint Routing byla uvedena ve webovém frameworku ASP.NET Core od verze 3.0. Motivací pro vznik endpoint routingu bylo zpřístupnění informací o routování na úrovni Middlewares. Před endpoint routingem byly informace o routingu dostupné až v cílových mechanismech (například MVC), které se nacházely na konci Middleware Pipeline. Společné úkony, jako například CORS, Response Cache nebo Autorizace tak mohli probíhat až v rámci daných mechanismů. To snížilo znovupoužitelnost a vytvořilo nekonzistence v chování aplikace.

V rámci Endpoint Routingu se po spuštění ASP.NET Core aplikace identifikují všechny mechanismy zpracovávající požadavky a vytvoří se kompletní seznam tzv. Endpointů. Po nastartování aplikace a příchodu každého requestu se Routing Middleware stará o tzv. resolve aktuálního endpointu a tento endpoint je uložen na HttpContext. Informace o endpointu jsou tedy skrze HttpContext zpřístupněny pro všechny další Middlewares v pipeline. Endpoint Routing middleware se pak obvykle postará o finální routování požadavku do cílovéhoo mechanismu (například MVC Invocation Pipeline).


Loading
Otevřít chat