Slovenská verzeSlovensky

wiki HttpContextAccessor

Miroslav Holec

15. července. 2020

Během vývoje potřebuje vývojář občas zpřístupnit HttpContext. Ten však není součástí DI mechanismu. HttpContext je běžně dostupný v controllerech, views, pagemodelech a dále v middlewarech a různých filtrech. Ve vlastních třídách je nutné HttpContext zpřístupnit pomocí interface IHttpContextAccessor. Registrace této service je nutná ve Startup.Cs metodě ConfigureServices(). Pro tento účel existuje extension metoda: services.AddHttpContextAccessor(). HttpContextAccessor je singleton a obsahuje property s HttpContextem. Přístup na HttpContext by měl vždy probíhat skrze tento accessor a HttpContext by se za žádných okolností neměl ukládat jako součást stavu jiných tříd.

👨‍🎓 Webináře pro vývojáře

Vzdělávat se můžete i z pohodlí domova. Klasická školení jsem doplnil o související témata, která si můžete poslechnout v podobě živých webinářů. Přidejte se téměř 200 vývojářům, kteří se již připojili k mým webinářům!

Termín Místo
🍀 Autentizace pro API v .NET Core 21. září 2020 online více
🍀 Vývoj a správa nástrojů v .NET Core 22. září 2020 online více
🍀 C# a dokonalejší .NET Core aplikace 30. září 2020 online více
🍀 Konzumace REST API v .NET Core 1. října 2020 online více

Loading