Slovenská verzeSK

🌐 Webináře

Zde naleznete aktualizovaný seznam webinářů. Webináře využívají nejlepší webinářovou platformu Zoom, díky které máte po celou dobu možnost pokládat dotazy formou chatu i v hlasové podobě. Webináře jdou oproti běžně dostupnému obsahu více do hloubky a poskytují cenné zkušenosti z praxe. Součástí každého webináře jsou praktické ukázky ke stažení a odkazy pro další studium.

Modelování v Entity Framework Core 5

🗓️ 15. června 2021 @ 14:00 - 17:00 hod, online

Modelování v Entity Framework Core 5

Webinář zaměřený na Entity Framework Core 5.0 seznamuje vývojáře s možnostmi zapojení ORM do projektu skrze dependency injection a s modelováním vůči existující nebo nové databázi. Během tří hodin vysvětlím scénáře od základního nastavení po údržbu modelu pomocí migrací. Věnovat se budeme i obecným funkcím jako reakce na ukládání změn, interceptory, práci s change trackingem nebo zapojením lazy loadingu pro scénáře modelování v DDD. Chybět nebudou tipy a souvislosti spojené s výkonností a dostatek prostoru bude i pro dotazy.

Ceny webinářů

Osnova

🗂 Nastavení projektu a Dependency Injection pro použití EF Core

🗂 Zapojení EF Core a režimy návrhu (Code First, DB First)

🗂 Základní konvence a návrh entit proti tabulkám

🗂 Přehled základních API pro dotazování

🗂 Nejčastěji používané data anotace

🗂 Fluent API pro mapování vztahů mezi entitami

🗂 Princip migrací, data seedy

🗂 Auditing, interceptory a logování

🗂 Rozšiřující balíčky a lazy loading

🗂 Otázky a témata spojené s výkonností


Důležité! V rámci webináře se budeme věnovat zejména modelování a návrhu databáze. Vysvětlím taktéž kde vývojář najde všechna API pro dotazování. Samotné psaní dotazů pomocí LINQ však na webináři (až na pokročilé scénáře typu dědičnost) řešit nebudeme.


Proběhlé webináře

Níže uvedené webináře je možné realizovat online a přizpůsobit vývojářskému týmu. Délka webináře pro firmy je prodloužena na celkové 4 hodiny. V případě zájmu o firemní webinář mi napište a domluvíme se na detailech.


Loading