🗞️ DOTNET NEWS

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše údaje zpracovávám a nakládám s nimi ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše údaje sbírá

Ing. Miroslav Holec
Tryskovická 1015/21
196 00, Praha 9 - Čakovice
IČ: 71981420, DIČ: CZ8612221266,

fyzická osoba zapsaná u Úřadu městské části Praha 18 podle §71 odst.2 živnostenského zákona (a dále také "Správce").

Jaké sbírám údaje

V případě všech akcí jsou uchovány všechny údaje vyplněné ve formuláři.

Účel sběru údajů

Údaje jsou sbírány za účelem budoucího plnění smlouvy, fakturace, archivace daňových dokladů a dalších zákonných povinností. Souhlasíte-li v rámci registrace se zasíláním upozornění na akce, budou údaje použity za účelem upozornění na související události, včetně placených akcí.

Jak dlouho údaje uchovávám

Všechny údaje jsou uchovány po dobu 5 let nebo kratší dobu v případě, kdy zažádáte o odstranění osobních údajů.

Kdo Vaše údaje zpracovává

  • Ing. Miroslav Holec, IČ 71981420, provozovatel tohoto webu

Osobní údaje pro mě mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, pokud však likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození Správce
  • požadovat o informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
  • požadovat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedené podmínky a informace o zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 1. 2019 s dodatky, které jsou evidovány v písemné formě níže.

Zodpovědnost za vložený obsah

Registrací na akci či vyplněním a odesláním jakéhokoliv formuláře na webu berete na své jméno plnou zodpovědnost za vložný obsah. Jsou-li součástí vloženého obsahu důvěrné informace, pak na sebe berete zodpovědnost vyplývající z porušení případných NDA. Webová aplikace ani žádná její část není určena k výměně důvěrných informací.

Revize

  • 8. února 2020, změna živnostenského úřadu
  • 2. dubna 2020, sběr údajů - zobecněno na data uvedená ve formulářích
  • 15. listopadu 2021, přidána sekce "Zodpovědnost za vložený obsah"
Loading