=

Zásady ochrany a sběru osobních údajů

Vaše údaje zpracovávám a nakládám s nimi ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše údaje sbírá

Ing. Miroslav Holec
Tryskovická 1015/21
196 00, Praha 9 - Čakovice
IČ: 71981420, DIČ: CZ8612221266,

fyzická osoba zapsaná u Úřadu městské části Praha 18 podle §71 odst.2 živnostenského zákona (a dále také "Správce").

Jaké sbírám údaje

V případě všech akcí jsou uchovány všechny údaje vyplněné ve formuláři. Webová stránka dále vytváří a čte nezbytné cookies jakožto i jiná podobná data, která jsou nutná pro správné fungování této webové aplikace. Data jsou uchována po dobu nezbytně nutnou danému účelu, pro který byla vytvořena. Webová stránka nesbírá marketingové, analytické či preferenční cookies.

Účel sběru údajů

Údaje jsou sbírány za účelem plnění smluv, fakturace, archivace daňových dokladů a dalších zákonných povinností, zejména dle:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Souhlasíte-li v rámci registrace se zasíláním upozornění na akce, budou údaje použity za účelem upozornění na související události a to včetně souvisejících placených akcí.

Jak dlouho údaje uchovávám

Všechny údaje jsou uchovány po dobu 5 let nebo kratší dobu v případě, kdy zažádáte o odstranění osobních údajů.

Kdo Vaše údaje zpracovává

 • Ing. Miroslav Holec, IČ 71981420, provozovatel tohoto webu

Osobní údaje pro mě mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, pokud však likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození Správce
 • požadovat o informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedené podmínky a informace o zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 1. 2019 s dodatky, které jsou evidovány v písemné formě níže.

Zodpovědnost za vložený obsah

Registrací na akci či vyplněním a odesláním jakéhokoliv formuláře na webu berete na své jméno plnou zodpovědnost za vložný obsah. Jsou-li součástí vloženého obsahu důvěrné informace, pak na sebe berete zodpovědnost vyplývající z porušení případných NDA. Webová aplikace ani žádná její část není určena k výměně důvěrných informací.

Revize

 • 8. února 2020, změna živnostenského úřadu
 • 2. dubna 2020, sběr údajů - zobecněno na data uvedená ve formulářích
 • 15. listopadu 2021, přidána sekce "Zodpovědnost za vložený obsah"
 • 9. prosince 2021, informace o sběru cookies
kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading