Slovenská verzeSlovensky

wiki Fluent API

Miroslav Holec

15. července. 2020

Fluent API je sada extension metod, které umožňují v Entity Framework a EF Core provádět konfiguraci entit, vztahů mezi entitami a jejich vlastností. Oproti druhé metodě (data anotace / atributy) je výhodou tohoto přístupu možnost oddělení konfigurace od POCO tříd. Lépe se tak naplňuje princip Separation Of Concerns. Fluent API nabízí navíc oproti datovým anotacím kompletní možnosti konfigurace. Typická ukázka konfigurace může vypadat takto:

modelBuilder.Entity<User>()
    .Property(s => s.UserId)
    .HasColumnName("Id")
    .HasDefaultValue(0)
    .IsRequired();

👨‍🎓 Webináře pro vývojáře

Vzdělávat se můžete i z pohodlí domova. Klasická školení jsem doplnil o související témata, která si můžete poslechnout v podobě živých webinářů. Přidejte se téměř 200 vývojářům, kteří se již připojili k mým webinářům!

Termín Místo
🍀 Autentizace pro API v .NET Core 21. září 2020 online více
🍀 Vývoj a správa nástrojů v .NET Core 22. září 2020 online více
🍀 C# a dokonalejší .NET Core aplikace 30. září 2020 online více
🍀 Konzumace REST API v .NET Core 1. října 2020 online více

Loading