Miroslav Holec
Premium

Azurové novinky: Release annotations v App Insights, Wordpress s podporou Azure SQL

Miroslav Holec   9. února 2016  update 10. dubna 2016

Tento článek je již zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Utekl necelý měsíc a vývojáři z Microsoftu nás zasypaly celou řadou novinek v Microsoft Azure. Mezi nejzajímanější novinky pro webové vývojáře jsem tentokrát zařadil diagnostiku AJAX volání a podporu Release Annotations ve službě Application Insights, podporu SQL Azure pro Wordpress nebo zcela novou službu Azure Stack.

Diagnostika AJAX volání v Application Insights

Služba Application Insights, která slouží k monitorování a diagnostice aplikací je nyní schopna analyzovat a hodnotit výkonnost ajaxových volání. Protože řada moderních aplikací je postavena na JavaScriptu a selhání jediného volání může způsobit nezobrazení obsahu celé stránky, nabízí Application Insights cestu, jak chybám předejít.

Ajaxová volání se v analytice zobrazují jako závislosti na kartě Browsers > Page View Duration. Na základě Dependency Duration lze odhalit jak dlouho volání trvají, Dependency Calls nabízí pohled na počet volání a Dependency Failures počet selhání (server response se status kódem >=400).

Ajaxová volání je možné analyzovat i na stránce s detailním pohledem na PageView. Stejně jako jiné metriky i v tomto případě lze stav závislostí sledovat a nechat si zasílat email v případě potíží.

Release Annotations (dříve deployment markers) se vrací do Application Insights

Velmi poptávaná funkce Release Annotations, která byla dříve společně s původní verzí Application Insights ve Visual Studiu Online se připojuje k Application Insights v novém Azure portálu. Službu lze aktivovat jako rozšíření dostupné ve Visual Studio Marketplace.

Release Annotations se následně napojí na Visual Studio Team Services a umožní přidávat k releasům aplikace vlastní značku, která se promítne do Application Insights. Vývojářský tým tak může diagnostikovat aplikaci pomocí služby Application Insights vzhledem ke konkrétní verzi. Dle vyjádření programového manažera pro Application Insights má Microsoft s funkcí Release Annotations další velké plány a v současné době sbírá feedback od vývojářů.

WordPress s podporou Azure SQL a Azure Blob Storage (Project Nami)

WordPress patří k velmi oblíbeným redakčním systémům, který využívá více než 60 milionů webových stránek. Přestože je systém napsán v PHP a využívá standardně databázi MySQL, objevují se různé alternativní verze systému s podporou dalších technologií. Project Nami je open source sestavení WordPressu navržené a optimalizované speciálně pro komunikaci s SQL Azure.

Pro zvýšení výkonnosti lze také použít Blob Cache plugin, který slouží ke cachování stránek postavených na WordPressu i specifické verzi Project Nami do Azure Blob Storage. Dodejme, že již v minulosti WordPress získal velmi úzkou podporu služby Application Insights.

V současné době je tak platforma Azure schopná poskytnout pro WordPress kompletní sadu cloudových služeb (AppService / Azure SQL / Azure Storage / Application Insights) a poskytnout tak všechny výhody cloudu včetně velmy vysokého výkonu.

Zveřejněno Azure SDK 2.8.2 pro .NET

Nová verze azure SDK pro Visual Studio 2013 / 2015 přináší novinky v uživatelském rozhraní (především při vytváření Resource Groups) a lepší podporu pro správu App Service. Změny se projeví i při vytváření a publikaci aplikací do App Service vylepšenou validací a zpětnou vazbou v případě chyb nebo potenciálních problémů. Zlepšena byla také výkonnost během publikace do App Service. Při vytváření nové SQL databáze se již neaplikuje výchozí connection string (DefaultConnection), ale je možné explicitně uvést vlastní název během procesu zakládání služby.

Azure Stack Technical Preview

Microsoft Azure odebírá každý měsíc více než 100 000 nových předplatitelů ale stále existují případy, kdy společnosti nemají možnost využívat veřejného cloudu z důvodu ochrany dat. S pomocí služby Azure Stack se snaží Microsoft přenést sadu osvědčených služeb (IaaS / PaaS) do datových center přímo k zákazníkům a poskytnout tak své služby jako on-premises řešení.

Technicky by měl Azure Stack běžet paralelně se standardním cloudem Azure a využívat zcela totožnou architekturu, portál i API. Právě přítomnost Resource Manageru a aplikačního rozhraní poskytne vývojářům vysokou produktivitu, protože mezi vývojem pro Azure a Azure Stack nebude prakticky rozdíl. Protože bude Azure Stack podporovat jen služby dostupné v Resource Manageru, nenajdeme již přítomnost v současné době velmi často používaných Cloud Services. Pravděpodobnost, že Cloud Services budou v budoucnu zcela nahrazeny službou App Service i ve veřejném cloudu je stále aktuálnější (subjektivní pozn. autora).

Více informací se průběžně objevuje na oficiální stránce, kde je ke stažení i několikastránková brožura. Dne 29. ledna byla oznámena dostupnost Azure Stack TP ke stažení. Další informace poskytuje nově zveřejněné video.

Zdroj obrázků: https://azure.microsoft.com