Miroslav Holec
Premium

Azurové novinky – Azure Storage Explorer, RBAC, Azure Automation, Dv2 VM, Zend Z-Ray

Miroslav Holec   18. ledna 2016  update 29. března 2016

Tento článek je již zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Vývojářský tým Microsoftu se hned zkraje roku pustil do práce a už v první polovině ledna tu máme příliv řady zajímavých novinek v MS Azure. V tomto díle si představíme novinky ve službách Azure Active Directory, Azure Automation, podíváme se na zcela novou technologii Z-Ray pro zvýšení produktivity při vývoji PHP aplikací a chybět nebude pohled na pár novinek správce blobů Azure Storage Explorer.

Aktualizován Azure Storage Explorer

O novém a bezplatném Azure Storage Exploreru jsem psal již minulý měsíc. Před několika dny Microsoft vydal aktualizaci v rámci které přidal řadu zajímavých funkcí. Zřejmě nejžádanější ze strany vývojářů je nově dostupná možnost editovat metadata blobů. Ty jsou dostupná skrze volbu Properties nad vybraným blobem.

Dalším vylepšením je možnost připojit se k blob containerům s použitím SAS klíčů. Funkce předpokládá že SAS klíč má povolenou permission "List". Azure Storage Explorer je nově dostupný i pro Linux a to se všemi funkcemi, na které jsou zvyklý uživatelé verze pro Windows.

RBAC custom roles

Azure Active Directory provází vývojáře již dlouhou dobu. Nyní přichází služba s novinkou customizovatelného řízení přístupů na základě rolí. Díky tomu je nyní možné definovat vlastní role s nastavením množiny akcí aplikovatelných na úrovni Azure resources. Zcela vyčerpávající přehled všech akcí je dostupných v dokumentaci Azure Active Directory.

Azure Automation PowerShell ISE add-on

Jednou z klíčových služeb pro automatizaci a tvorbu rutin je Azure Automation. Služba je dostupná již delší dobu a nabízí komplexní správu přímo v prostředí Azure. Protože mnoho vývojářů spravuje Azure pomocí PowerShellu a prostředí PowerShell ISE, přináší Microsoft pro PowerShell ISE nový plugin. Ten umožňuje spouštět a testovat runbooks přímo na lokálním počítači a spravovat různé přístupové údaje. Instalace je možná pomocí PowerShell gallery:

> Install-Module AzureAutomationAuthoringToolkit -Scope CurrentUser

Zvýhodněné ceny a vyšší výkon Dv2 Virtual Machines

Nicole Herskowitz představila virtuální stroje Dv2, které spadají do populární série D, ale nabízí až o 35% rychlejší procesory než dosavadní "v1" série D. Nové virtuální stroje využívají nejnovější generaci procesorů Intel Xeon (Haswell). Kromě vyššího výkonu, kterým Microsoft konkuruje službám AWS nabízí Dv2 i výhodnější ceny. V případě instancí s Windows Server lze počítat s úsporou až 13% a v případě Linuxových strojů až 17% na výkonnějších strojích D11-14. Kompletní přehled všech instancí lze nalézt v azure dokumentaci.

Zend Z-Ray pro Azure App Service

O možnosti zvýšit produktivitu pro PHP vývojáře pomocí technologie Z-Ray od Zend oznámil Microsoft již v dubnu. Nyní je Z-Ray dostupná pro Azure App Service a poskytuje zcela unikátní pohledy na chování PHP aplikací, včetně sledování databázových dotazů, funkcí, chyb nebo správy paměti. Z-Ray navíc obsahuje specifickou podporu pro širokou škálu PHP aplikací, včetně Wordpressu, Drupalu, Magento, Zend nebo Symfony. Z-Ray extrémně zjednodušuje proces debugování requestů pocházejících i z newebových klientů (API, web services, atd.).

Z-Ray je zobrazován v dolní části prohlížeče a nabízí řadu panelů, mezi kterými lze překlikávat. Do určité míry tak Z-Ray evokuje inteligentní firebug pro PHP aplikace. Součástí Z-Ray je dále dashboard, který je dostupný i přímo z MS Azure portálu a obsahuje další features a nastavení.