=

Filtrování "klientských" telemetrií v Application Insights

Čas od času se může vývojář dostat do situace, kdy telemetrie sbírané JS kódem a odesílané do služby Application Insights jsou zcela zbytečné nebo neodráží realitu. Příkladem může být problém prohlašování AJAX závislostí jako failed v případě, kdy AJAX požadavek explicitně zruší přímo klient (například jQuery). V tomto článku nastíním, jak tento problém vyřešit snadno pomocí filtrů.

Problém z praxe

Pokud máme vykreslenou HTML stránku, na které se nachází kompletní měřící kód Application Insights, automaticky tak sbíráme telemetrie typu PageViews i Dependencies. PageViews vznikají explicitně voláním appInsights.trackPageView(); a dependencies jsou odhalovány interním mechanismem. Typická dependency telemetrie vznikne například když jQuery odešle Post/Get požadavek na server. Pokud je toto volání úspěšné (server jej vyřeší s návratovým kódem 200), je taková telemetrie označena jako success = true. Pokud by došlo k výjimce na serveru a vrátila se například chyba 500, pak je závislost označena jako success = false.

Výše uvedené demo popisuje nicméně speciální případ, kdy jQuery (nebo nějaký JS framework) odešle na server požadavek, který následně zruší, aniž by měl server čas jej dořešit. V praxi se tak může stát například u různých našeptávačů a vyhledávátek. Uživatel chce najít určitý produkt a tak píše do vyhledávání název produktu. Než server stihne najít a vrátit odpovídající produkty, uživatel přidává další písmena a JS framework je nucen původní requesty abortovat.

Takto abortované requesty jsou reprezentovány dependency telemetrií s vlastností success = false a jejich status kód (resultCode) je typicky 0.

Aborted request

Filtrování telemetrií

Dobrá zpráva je, že před odesláním telemetrií do Azure je možné na každou z nich sáhnout a buď ji zcela zahodit nebo i upravit. Není tak problém handlovat telemetrie, které mají výše uvedenou signaturu a prohlásit je například za úspěšné (protože ono defacto k žádné chybě nedošlo). Jako bonus si lze k telemetriím i připojit dodatečnou vlastnost, aby bylo možné tyto případy snadněji dohledat.

<script type="text/javascript">
	var appInsights = window.appInsights || function (config) { function i(config) { t[config] = function () { var i = arguments; t.queue.push(function () { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = "AuthenticatedUserContext", h = "start", c = "stop", l = "Track", a = l + "Event", v = l + "Page", y = u.createElement(o), r, f; y.src = config.url || "https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js"; u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(y); try { t.cookie = u.cookie } catch (p) { } for (t.queue = [], t.version = "1.0", r = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace", "Dependency"]; r.length;)i("track" + r.pop()); return i("set" + s), i("clear" + s), i(h + a), i(c + a), i(h + v), i(c + v), i("flush"), config.disableExceptionTracking || (r = "onerror", i("_" + r), f = e[r], e[r] = function (config, i, u, e, o) { var s = f && f(config, i, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + r](config, i, u, e, o), s }), t }({ 
	instrumentationKey: "a27c1cd2-3a02-4406-ae10-01c89da5b349" });
	window.appInsights = appInsights;

	// Přidání inicializeru
	appInsights.queue.push(function () {
		appInsights.context.addTelemetryInitializer(function (envelope) {
			var telemetryItem = envelope.data.baseData;

			if (telemetryItem.type === "Ajax" && (telemetryItem.resultCode === "0" || telemetryItem.resultCode === "-1")) {
				telemetryItem.success = true;
				telemetryItem.properties = telemetryItem.properties || {};
				telemetryItem.properties["isAbortedOnClientSide"] = true;
			}
		});
	});
	// Konec přidání inicializeru

	appInsights.trackPageView();
</script>

Příklad výše ukazuje, jak lze definovat vlastní inicializer. Tento inicializer přečte vlastnosti telemetrie a pokud se jedná o typ Ajax s resultCode 0 nebo -1, pak proběhne úprava takové telemetrie. Nejprve je prohlášena za úspěšnou pomocí příkazu telemetryItem.success = true a následně je k ni připojena vlastnost isAbortedOnClientSide, která bude následně dohledatelná v Azure portálu.

Azure portal telemetry ajax

Další bádání

Pokud vás filtrování telemetrií v JavaScriptu zaujalo, doporučuji probádat i zbytek Application Insights SDK na stránce GitHubu, kde je celá řada zajímavých příkladů.

Miroslav Holec

Miroslav Holec

15. 6. 2017

Tento článek je již velmi zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Pomohl článek? Kupte mi kávu!

Kupte mi kávu!


kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading