Jak na Microsoft SQL Server a jeho správu na MacOS

Miroslav Holec

Miroslav Holec

21. dubna. 2018

Rozhodli jste se vyvíjet ASP.NET Core nebo .NET Core aplikace na MacOS a řešíte jak rozchodit SQL Server? V tomto článku popíšu kroky jak si SQL Server snadno zprovoznit a ukážu několik tipů pro jeho následnou správu.

Seznamte se s SQL Server on Linux

Novinkou, která rezonovala v roce 2017 bylo vydání SQL Serveru pro Linux (veřejné preview již od konce roku 2016). Mezi podporované platformy patří například RedHat Enterprise 7.3+, SUSE Enterprise v12 SP2+ nebo Ubuntu 16+. Nás ale zajímá podpora pro Docker Engine verze 1.8+. Právě díky Dockeru si můžeme užít SQL Server i na Macu. Spotřebuje kolem 2 GB operační paměti a na disku si vyžádá kolem 6 GB.

Instalace Dockeru

Jak jsem zmínil, pro běh SQL Serveru on Linux budeme potřebovat Docker. Ten nám umožní vytvořit si vlastní kontejner, ve kterém poběží SQL Server a který budeme mít pod úplnou správou. Výhodou je odstínění kontejneru od zbytku infrastruktury (v našem případě Maca) a tudíž možnosti snadno kontejner odstranit a třeba nahradit jiným. Instalace Dockeru je jednoduchá - stačí stáhnout samotnou aplikaci a přesunout ji do složky s Aplikacemi tak, jak jste zvyklí.

Vytvoření kontejneru

Pokud už běží docker, můžeme jej spravovat pomocí terminálu. Prvním krokem bude stažení obrazu kontejneru:

docker pull microsoft/mssql-server-linux:2017-latest

Tím stáhneme nejnovější verzi SQL Server on Linux 2017. Verzí obrazů existuje více a jsou dostupné na stránce hub.docker.com.

Pokud je obraz stažený, stačí kontejner nastartovat:

docker run -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=<password>' \
-p 1401:1433 --name SqlServer \
-d microsoft/mssql-server-linux:2017-latest

Tímto způsobem si spustíme kontejner ze staženého obrazu,přijmeme licenční podmínky, nastavíme heslo pro uživatele sa, provedeme mapování internal portu 1401 na veřejný 1433 a nastavíme název kontejneru na SqlServer.

Podobným způsobem bychom mohli spustit více nezávislých instancí SQL Serveru.

Prohlédnout si běžící kontejnery lze příkazem

docker ps

Docker ps

Změna hesla

Pokud chceme do docker kontejneru poslat příkaz na změnu hesla pro sa uživatele, použijeme k tomu příkaz exec.

docker exec -it SqlServer /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd \
-S localhost -U SA -P '<old-password>' \
-Q 'ALTER LOGIN SA WITH PASSWORD="<new-password>"'

Správa pomocí terminálu

Dále bychom mohli chtít odesílat SQL příkazy přímo z terminálu. Pro tento účel budeme potřebovat od kontejneru přístup na bash a opět použijeme příkaz exec.

docker exec -it SqlServer "bash"

Správa SQL Serveru na macos přes bash

Likvidace kontejneru

Pro likvidaci kontejneru je potřeba nejprve zastavit běžící kontejner a poté jej odstranit.

docker stop SqlServer
docker rm SqlServer

Obraz disku je možné dále ponechat pro budoucí použití nebo jej lze odstranit pomocí

docker rmi Image Image

Správa SQL Serveru pomocí nástroje s GUI

Většina vývojářů nechce samozřejmě spravovat své databáze pomocí příkazové řádky. Co se týče vizuálních nástrojů, existují dvě základní cesty: nativní aplikace pro MacOS nebo aplikace napsané v Javě. Ty nativní obvykle nabízí pěkné prostředí ale menší funkční výbavu. Většinou je možné procházet obsah, psát SQL dotazy nebo inteligentně filtrovat data a provádět změny, avšak chybí nástroje pro vizuální modelování, zobrazení exekučních plánů nebo export dat a skriptů.

Do této kategorie můžeme zařadit například mnou vyzkoušené:

Všechny výše uvedené nástroje jsou zdarma nebo nabízejí omezenou a dostačující funkcionalitu zdarma. Jestliže si nevystačíte se základní funkční výbavou, ale potřebujete mít nad databázemi větší kontrolu, nezbyde vám než investovat do placených nástrojů.

JetBrains Rider

Jelikož nástroje, které jsou zdarma příliš nevyhovují mé potřebě, používám pro správu databází nástroj, který je integrován přímo ve vývojářském prostředí JetBrains Rider. Jednak tedy nepotřebuji dodatečný nástroj a jednak mi Rider poskytuje další zajímavé funkce, jako

Pochopit jak Rider funguje, prosekat se ke správě databází a připojit se tak, aby bylo možné SQL databáze spravovat je nicméně silně neintuitivní a je potřeba si na to alespoň hodinku času vyhradit. Abych Vám čas ušetřil, zmíním několik užitečných rad:

  1. Nástroj pro práci s databázemi naleznete pod Views > Tool Windows > Database
  2. Jako druh připojované databáze v případě localhostu je lepší zvolit SQL Server (jTds). Volba SQL Server (Microsoft) je kupodivu cesta do pekel. V případě Azure databáze samozřejmě Azure (Microsoft).
  3. Tlačítko Test nefunguje proto, že úplně dole v dialogovém okně je nutné odkliknout "Download missing drivers"
  4. Již při nastavení je lepší vybrat databázi, na kterou se chci připojit
  5. Od této chvíle nehrabat na nic v nastavení databáze, jinak se to celé rozeseká

Celkově musím říct, že práce s Riderem je po pár hodinách pohodlná a nejsem nucen odbíhat do jiných aplikací. V neposlední řadě to šetří i systémové prostředky.

TOP Termíny školení

ASP.NET Core se dočkal již své třetí verze a nabízí řadu možností pro vývoj webových aplikací a služeb. I v roce 2020 mám vypsané termíny na nejrůznější témata od základů .NET Core přes vývoj REST API až po mikroslužby pomocí gRPC.

Termín Místo
🍀 Novinky a změny v ASP.NET Core 3.x leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (třídenní) leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj aplikací v ASP.NET Core březen 2020 Praha více
🍀 Microservices v ASP.NET Core gRPC březen 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (dvoudenní) březen 2020 Praha více
🍀 Tipy a triky pro ASP.NET Core březen 2020 Praha více

👨‍🎓 Čerstvá školení 2020
👍 Vývoj aplikací v ASP.NET Core
👍 Vývoj REST služeb v .NET Core
👍 Microservices v ASP.NET Core gRPC
👍 Tipy a triky v ASP.NET Core
👍 Změny v ASP.NET Core 3.x