Miroslav Holec
Premium

Jak funguje úprava školení na zakázku

Miroslav Holec   29. prosince 2021

Programátorská školení jsou velmi specifická svým rozsahem a vývojářské týmy často vyžadují úpravy školení na zakázku. Úpravu školení pro potřeby týmu již považuji za standard a se základní úpravy mám již započítané v ceně. Ne vždy ale dává úprava školení smysl. Dnes už dokážu potřeby klientů zařadit do několika kategorií. Každá je velmi specifická.

Úpravy školení rozděluji do několika kategorií. V některých případech počítám s většími úpravami podle cílové skupiny a v jiných případech naopak s obsahem doporučuji nehýbat.

Mírný zásah do obsahu

Drobnější změny ve školeních dělám ve všech školeních. Stal se z toho standard, který klienti často využívají, a proto jsem tento standard zapracoval v roce 2022 do ceny školení. Jedná se o systematické zásahy do obsahu, v rámci kterých je určitým oblastem věnováno více či méně času. Některá témata lze po dohodě zcela vypustit a jiná přizpůsobit. Například mohu vysvětlovat, jak funguje reportování chyb s oblíbenými nástroji daného týmu. V případě zkrácení obsahu lze přidat i krátkou přednášku na libovolné téma. Aktuálně jsou oblíbené například „Novinky v jazyce C#”. U některých školení tyto úpravy nedoporučuji, protože jsou všechna témata úzce provázána a nelze v zásadě nic vynechat.

Ještě něco navíc

V případě, že chce vývojářský tým do osnovy přidat více nesouvisejících oblastí, doporučuji udělat raději dodatečný online firemní webinář. Ten může navazovat nebo předcházet samotnému školení. Školení jsou koncipována na délku 4 až 5 hodin ukázek + praktická cvičení a diskuse. Přidání dalšího obsahu už vývojáři nezvládají, což prokazují mé mnohaleté zkušenosti. Než aby vývojáři odešli ze školení vyčerpaní a se zmatkem v hlavě, raději doporučuji ponechat původní podobu školení.

Větší zásahy do obsahu

Chce-li vývojářský tým do školení zasáhnout více a je-li to u daného tématu možné, mohu provést další úpravy na zakázku. Mým cílem je zapracovat témata tak, aby do sebe synergicky zapadla a vzájemně dávala smysl. To vyžaduje sestavit nové ukázky, které budou pro vývojáře pochopitelné. Jsou-li v daném školení změny možné, provádím je za individuální příplatek podle rozsahu změn.

Školení na zakázku

Některé týmy se na mě obrací se žádostí se školením na zakázku. Vytvoření fungujícího jednodenního školení je práce na několik desítek hodin. Náklady na takové exkluzivní školení jsou několik desítek tisíc korun. Aby bylo pro zákazníka školení cenově přijatelné, musím část ceny „umořit”. To je možné jedině za předpokladu, že jsem dané téma schopen v budoucnu opakovaně školit nebo přednášet. Pro klienta může plná nesponzorovaná cena dávat smysl, má-li velký tým a dané téma chce například 2x nebo 3x ve firmě zopakovat. Pak se dokážeme dohodnout na individuální ceně, která vývojářským firmám dává smysl.

Závěr

Předpřipravená školení prošla dlouhým vývojem. Na základě zpětné vazby od vývojářů jsem je pravidelně upravoval do podoby, ve které do sebe jednotlivé části dobře zapadají. Během jednoho dne dokážu v rámci školení vývojářům předat mnoho znalostí. S drobnými úpravami počítám v rámci ceny, avšak větší zásahy do školení vždy doporučuji pečlivě zvážit.

Ve zkratce

  • klasická předpřipravená školení prošla mnohaletým vývojem
  • některá školení nedává smysl jakkoliv upravovat
  • mírný zásah do školení považuji za standard, který mám započtený v ceně
  • přidání dalších témat je lepší doplnit krátkým online webinářem
  • je-li možný větší zásah do školení, probíhá systematicky a za příplatek
  • školení na zakázku poskytuji ve různých případech za individuálních podmínek