=

Jak vrátit RequestID v HTTP Response hlavičce RESTových API pro App Insights

Mám RESTové API a v rámci něj zapojenou službu Application Insights. Každý request, který přijde na API má své specifické Request ID a já bych chtěl toto ID vyrolovat ven v HTTP Response hlavičce. Když API konzument dostane chybovou hlášku, může se podívat do této hlavičky a poslat mi dané Request ID pro snazší troubleshooting.

Celé řešení předpokládá, že máte zapojené Application Insights ve vaší aplikaci. Application Insights umí generovat pro každou operaci tzv. OperationID a RequestID. RequestID je globálně jedinečné, zatímco OperationID si musíte z RequestID eventuelně vytáhnout (je to ta část před tečkou).

Middleware pro zápis hlavičky

Pro přidání požadované response hlavičky si stačí vytvořit middleware (nebo teoreticky se dá použít MVC Filtr). Ten může nastavit response hlavičku již na začátku HTTP middleware pipeline, protože v té době už Request ID existuje. Zároveň samozřejmě existuje riziko, že nějaký middleware přemaže celou response včetně této hlavičky. Jaký middleware kdy hlavičku vykouzlí tedy nechám na vás a vaší request pipeline.

Celá magie spočívá v tom, že v middleware použiju tzv. HttpContext Features:

public class AppInsightsRequestIdMiddleware
{
  private readonly RequestDelegate next;

  public AppInsightsRequestIdMiddleware(RequestDelegate next)
  {
    this.next = next;
  }

  public async Task Invoke(HttpContext httpContext, TelemetryClient telemetryClient)
  {
    RequestTelemetry requestTelemetry = httpContext.Features.Get<RequestTelemetry>();
    httpContext.Response.Headers.Add("AI-RequestId", requestTelemetry.Id);
  }
}

Pomocí HttpContext Features jsem si nechal vrátit aktuální request telemetrii, ze které jsem si vytáhl potřebné Id. Pokud bych do telemetrie chtěl něco zapsat, ještě bych musel telemetrii vrátit přes TrackRequest(), aby došlo k zpropagování změny.

RequestTelemetry requestTelemetry = httpContext.Features.Get<RequestTelemetry>();
httpContext.Response.Headers.Add("AI-RequestId", requestTelemetry.Id);
requestTelemetry.Properties.Add("PropertyName", "Value");
telemetryClient.TrackRequest(requestTelemetry);

Celé je to neskutečně jednoduché a užitečné. Velmi podobnou funkci používám i u webových aplikací v případě chyby 500, kdy uživateli vrátím na chybové stránce možnost urgovat chybu mailem, kterým se mi posílá i Application Insights Request ID.

Error 500 s AppInsights Request ID

Miroslav Holec

Miroslav Holec

12. 12. 2019

Tento článek je již velmi zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Videa

RestApi.CZ

Právě jsem spustil průvodce Designem REST API

📖 Přečíst restapi.cz

Veřejná školení Místo Datum Délka Cena bez DPH Poznámky
Novinky v .NET 6 a C# 10 online 13. 10. 2022 1 den 3 900 Kč poslední šance registrovat
Vývoj aplikací v ASP.NET Core Praha + online 11/2022 1 den 4 900 Kč bestseller registrovat
Blazor Server & WebAssembly Praha + online 11/2022 2 dny 10 900 Kč registrovat
ASP.NET Core gRPC Praha + online 11/2022 1 den 4 900 Kč registrovat
Design REST API a Design First Praha + online 11/2022 2 dny 9 900 Kč exkluzivní registrovat
Vývoj REST API s Minimal APIs Praha + online 11/2022 1 den 5 900 Kč exkluzivní registrovat
Vývoj REST API v .NET MVC Praha + online 11/2022 1 den 4 900 Kč bestseller registrovat
Entity Framework Core Praha + online 11/2022 2 dny 11 900 Kč registrovat
Vývoj .NET aplikací pro Azure Praha + online 11/2022 1 den 5 900 Kč nový registrovat

kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading