Miroslav Holec
Premium

Měření response time u Blazor SSR

Miroslav Holec   3. dubna 2024

Jak měří Application Insights v Blazoru zapnutý SSR [StreamRendering]? Dle očekávání se čeká na dokončení celého streamování, takže celkový response time odpovídá finální vykreslené verzi HTML. Čas prvního naservírování HTML si musí každý změřit sám.

image-20240403222932609