Nastavení environment variables (proměnné prosředí) na macOS

Miroslav Holec

Miroslav Holec

12. srpna. 2019

Při vývoji ASP.NET Core aplikací se může hodit občas nastavit proměnné prostředí na macOS. Jak se podívat na aktuální nastavení a jak proměnné změnit zvládněte hravě pomocí tohoto jednoduchého návodu.

Environment Variables v ASP.NET Core

Proměnné prostředí si ASP.NET Core aplikace nejprve načítají pro konfiguraci host prostředí. Na základě něj následně provádí konfiguraci samotné aplikace a i při té si na proměnné prostředí znovu sahají. Dále také platí, že proměnné prostředí:

  1. se nastavuji ze systémových proměnných prostředí operačního systému,
  2. následně se přepisují tím, co je v souboru launchsettings.json

Takže pokud launchsettings.json používáte, dost možná vůbec nepotřebujete proměnné prostředí měnit a stačí vám nastavit si je v tomto souboru.

Aktuální proměnné prostředí

Pro aktuální přehled proměnných prostředí (environment variables) stačí spustit terminál a zadat příkaz:

printenv

Tím získáte přehled všech proměnných. Chcete-li znát hodnotu jedné konkrétní proměnné, použijte:

echo $nazev_promenne

Pro nastavení proměnné prostředí jako dočasné, což se hodí pro účely ladění, stačí zavolat:

export $nazev_promenne=hodnota

Permanentní nastavení proměnné prostředí

Jestliže danou hodnotu budete chtít nastavit permanentně, což je spíše ojedinělý případ, je ideální nastavit ji pro aktuálního uživatele (vás). Nastavení se ukládá do speciálního souboru .bash_profile. Cestu k němu najdete pomocí příkazu:

~/.bash_profile

Terminál vám oznámí, kde tento soubor najdete, takže jej můžete otevřít a upravit. Lze tak učinit v libovolném editoru, například nano:

nano /Users/mholec/.bash_profile

A v tomto souboru nyní přidáte řádek s příkazem export, podobně jako v příkladu výše:

export $nazev_promenne=hodnota

Aby se projevily permanentní proměnné prostředí, je nutné znovu spustit terminálové okno. To si opětovně načte změněný bash profile.

TOP Termíny školení

ASP.NET Core se dočkal již své třetí verze a nabízí řadu možností pro vývoj webových aplikací a služeb. I v roce 2020 mám vypsané termíny na nejrůznější témata od základů .NET Core přes vývoj REST API až po mikroslužby pomocí gRPC.

Termín Místo
🍀 Novinky a změny v ASP.NET Core 3.x leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (třídenní) leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj aplikací v ASP.NET Core březen 2020 Praha více
🍀 Microservices v ASP.NET Core gRPC březen 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (dvoudenní) březen 2020 Praha více
🍀 Tipy a triky pro ASP.NET Core březen 2020 Praha více

👨‍🎓 Čerstvá školení 2020
👍 Vývoj aplikací v ASP.NET Core
👍 Vývoj REST služeb v .NET Core
👍 Microservices v ASP.NET Core gRPC
👍 Tipy a triky v ASP.NET Core
👍 Změny v ASP.NET Core 3.x