Miroslav Holec
Premium

Nastavení prostředí pro online školení

Miroslav Holec   21. března 2020  update 18. listopadu 2020

Tento článek je již zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

V tomto návodu najdete důležité informace pro nastavení komunikace skrze platformu Zoom. Tuto platformu používám pro účely on-line setkávání od konzultací, přes webináře až po přednášky a firemní školení.

Vím, že každá firma má svou oblíbenou platformu pro komunikaci. Jako nezávislý konzultant poskytuji pestrou paletu aktivit, které se snažím pokrýt jednou univerzální službou. Zoom je platforma specializovaná pro videokonferenční hovory a semináře. Vybral jsem ji pro možnost univerzálního použití, nejlepších nástrojů pro školení, možnosti integrace i cenu. Informace o platformě Zoom jsou na oficiálním webu. Použití platformy je pro Vás jakožto klienta zdarma. Na základě dohody lze použít i jinou videoplatformu (např.: Teams).

Školení a webináře on-line

Školení on-line je ideální v případech, kdy je většina týmu distribuovaná na více místech (například home-office), nebo není možné se z nějakého důvodu sejít společně.

Nastavení PC

Každý účastník se připojuje s vlastním notebookem / PC. V případě PC budete potřebovat připojit mikrofon a ideálně (ne však nutně) webkameru. Jste-li během školení aktivnější, doporučuji pořídit kvalitnější mikrofon, který odstíní okolní hluk. Osvědčil se mi Rode.

Máte-li hardware nastavený, připravte software:

  1. Zajistěte konektivitu pro službu Zoom. V 99% není potřeba nic dělat, ale pokud sedíte ve firmě za firewallem, je občas nutné nastavit prostupnost. Seznam IP adres za účelem prostupnosti z firem je pro službu Zoom zde a dále ještě zde.
  2. Stáhněte si klienta Zoom Client for Meetings. Klient je dostupný pro platformy Windows, macOS i Linux a také v podobě pro mobilní zařízení. Existuje i webová verze, kterou však kvůli omezené funkčnosti důrazně nedoporučuji.
  3. Otestujte funkčnost spojení. Měla by být dostupná stránka služby zoom.us a mělo by být možné uskutečnit testovací hovor přes zoom.us/test.

To je celé. Pro připojení k hovoru obdržíte pozvánku v kalendáři nebo odkaz, pomocí kterého se připojíte. Pokud se Vám podařil testovací hovor, bude fungovat i připojení k naší schůzce. Po připojení již zbývá jen přepnout zobrazení do full screenu.

Zásady komunikace

  1. Při vstupu do místnosti se Vám automaticky vypne mikrofon.
  2. Mikrofon mějte primárně vypnutý a zapínejte jej, jen když chcete mluvit
  3. Chcete-li se na něco doptat a nechcete rušit, můžete použít funkci zvednout ruku
  4. U firemních školení a konzultací v menším počtu doporučuji zaponout kameru
  5. Dotazy můžete také psát do chatu a to buď mně soukromě nebo veřejně
  6. V rámci praktické části mi můžete kdykoliv nasdílet obrazovku
  7. Je-li to nutné, mohu požádat o předání řízení PC a pak mohu psát kód na vašem PC já

U webinářů s větším množstvím účastníků má schůzka podobu přednášky s minimální interaktivitou. Obvykle si tak vystačíte s mikrofonem nebo chatem. V případě školení menších skupin nebo firemních školení je lepší mít po celou dobu zapnutou webkameru a komunikovat předem dohodnutým způsobem (například zvednutí ruky, zamávání, atd.).

Závěr

Jde jen o to, nainstalovat na všechny počítače klienta a zajistit prostupnost. Na začátku školení Vás seznámím s postupem, jak budeme službu Zoom společně používat. Není se třeba ničeho obávat.