Miroslav Holec
Premium

Nastavení počítače pro má školení

Miroslav Holec   26. března 2019  update 2. dubna 2024

Všechna má školení spojují stejné technologie a proto je sada nástrojů a nastavení pro vývoj do značné míry společná.

Má školení obsahují obvykle praktická cvičení a ukázky. Proto je vhodné mít k dispozici počítač nebo notebook. Stačí i méně výkonný notebook s operačním systémem Windows, Linux nebo MacOS. Doporučuji mít administrátorská oprávnění pro případy, že by bylo potřeba něco instalovat během školení.

Základ pro vývojářská školení

Pro všechna vývojářská školení na platformě .NET (tedy s výjimkou Design REST API a Úvod do Azure DevOps) budete potřebovat sadu vývojářských nástrojů.

Vývoj na Windows

Vývoj na MacOS nebo Linux

Pro všechna má školení se hodí mít po ruce nástroj Postman. Umožňuje komunikaci s webovými službami (HTTP/REST, gRPC, graphQL a další).

Ověřte si prosím, že máte skutečně aktuální verzi frameworku .NET 8. Lze to zjistit z příkazové řádky pomocí příkazu dotnet --info.

image-20240402181414114

Specifické nástroje dle školení

Níže najdete další nástroje, které je potřebné instalovat pro různá specifická školení.

Školení Design REST API

Během školení REST API Design / Design First budeme používat nástroj Stoplight Studio. Můžete si ho nainstalovat nebo použít online verzi. Obě varianty jsou zdarma.

Školení ASP.NET Core gRPC

Kromě nástroje Postman (viz. výše) doporučuji nainstalovat si pro testování také nástroj gRPC UI. Na platformě MacOS a Linux lze instalovat nástroj přes homebrew:

brew install grpcui

V jiných případech lze nainstalovat nástroj standalone.

Školení Entity Framework Core

V rámci školení EF Core je nutné nainstalovat nástroje pro obsluhu EF. Máte-li již v pořítači nainstalovaný .NET, pak stačí otevřít terminál a spustit příkaz:

dotnet tool install --global dotnet-ef

Školení Vývoj .NET aplikací pro Azure

Pro účely školení Azure je dále potřeba mít připravený Azure účet a předplatné. Máte-li ve firmě Visual Studio Subscription (obvykle ano), může si každý připojený vývojář založit Azure účet s předplatným a kreditem $150. Učinit tak můžete na stránce my.visualstudio.com, kde kliknete na tlačítko Activate a dále postupujete dle pokynů.

img

V ostatních případech si lze založit účet (Azure Free) na této stránce. V tomto případě dostanete po dobu 12 měsíců možnost vyzkoušet si omezeně balíček vybraných služeb a během prvního měsíce můžete utratit kredit ve výši $200. Náklady na provoz demo ukázky v úplném rozsahu vás budou stát cca $3 za školící den.

Restart PC

Doporučuji si počítač před školením restartovat a ujistit se, že máte všechny aktualizace, aby se vám po příchodu na školení nezačalo něco samovolně instalovat. Některé nástroje (jako Visual Studio) nemusí po aktualizaci bez restartu fungovat správně.