Slovenská verzeSlovensky

Nástroje a nastavení notebooku pro účast na mých školeních

Všechny má školení spojují stejné technologie a proto je sada nástrojů a nastavení pro vývoj do značné míry společná. Pokud jste zvyklí na jinou sadu nástrojů, o kterých víte, že dokážou plnohodnotně níže uvedené nahradit, pak samozřejmě není problém tyto nástroje použít. Při řešení potíží s alternativními nástroji však budete odkázáni prakticky jen sami na sebe.

Miroslav Holec

Miroslav Holec

26. března. 2019
upraven 7. ledna. 2020

Na mých školeních mám vyhrazený čas pro řešení technických záležitostí před začátkem školení. Pokud máte tedy s čímkoliv problém, dejte mi vědět a dostavte se na školení dříve, abychom vše vyřešili před začátkem. Tento vyhrazený čas je určen pouze pro řešení potíží, nikoliv pro instalaci nástrojů.

Operační systém a konfigurace

Všechna má školení jsou zaměřená na technologii .NET Core, která je multiplatformní a tudíž všechny školení lze absolvovat s operačními systémy Windows nebo macOS. Systém Linux doporučuji zkušenějším vývojářům kvůli nedostupnosti mnoha nástrojů a nutnosti dělat některé věci ručně. Většina aplikací, které budeme vždy stavět, je tak jednoduchá, že nebudeme potřebovat žádnou vyšší hardwarovou konfiguraci. Stačí použít tedy jakýkoliv notebook, na kterém jste schopni pohodlně vytvořit projekt a pracovat ve vašem oblíbeném IDE. Vhodné je mít na svém zařízení dostatečná práva (nejlépe administrátorská).

.NET Core SDK

V závislosti na operačním systému si dále nainstalujte .NET Core SDK. V současné době již školím .NET Core 3.1, který je od 3. prosince 2019 dostupný ke stažení. Při stahování SDK si zkontrolujte, zda je daná verze SDK podporována vaší verzí Visual Studia. Aktuální verze .NET Core 3.1 vyžaduje minimálně Visual Studio 2019 v.16.4.

Core Download

Vývojářské prostředí

Pro vývoj doporučuji zvolit prostředí Visual Studio (stačí Community verze) nebo JetBrains Rider (dostupný i pro macOS). V závislosti na verzi .NET Core SDK je nutné mít nainstalovanou určitou minimální verzi VS nebo Rideru.

Postman

Pro všechna má školení je dále potřeba mít nainstalován Postman. Pomocí Postmanu budeme ověřovat funkčnost webových aplikací a REST API.

SQL Server a nástroj pro správu

Aktuálně vypisovaná školení jsou koncipovaná tak, že není potřeba mít nainstalovaný SQL Server ani žádný nástroj pro jeho správu. Zpravidla využíváme buď In-Memory databázi nebo SQLite, která má podobu souboru na pevném disku. Pokud toto neplatí, je to u vypsaného školení výslovně uvedeno nebo tuto informaci dostanete e-mailem.

Restart

Vím, že mnoho vývojářů to nedělá, ale doporučuji si počítač den před školením restartovat a ujistit se, že máte všechny aktualizace, aby se vám po příchodu na školení nezačalo něco samovolně instalovat. Restart je vhodný i pro zabití starých procesů, které nepotřebujete a v případě instalace dotnet core a gitu kvůli zpřístupnění těchto nástrojů v celém systému.

Po restartu je vhodné vyzkoušet ve Visual Studiu, že máte skutečně dostupný .NET Core 3.1 (v nabídce projektů je možné založit projekty na této verzi).

Přihlášení do počítače

Pokud připravuji vlastní počítače pro školení, virtuálky a nebo školím ve školícím středisku, obvykle nastavuji do každého počítače přístup pro uživatele admin s heslem dotnetcore.

Další nástroje si nainstalujte dle svých preferencí a zvyklostí. Typicky se vám může hodit souborový manažer, potřebovat budete webový prohlížeč a další nástroje.

Revize 7. 1. 2020

  • školení nové verze NET Core 3.1 = instalace .NET Core 3.1 SDK a vyšší

  • vzhledem k nové verzi NET Core 3.1 = nutná instalace Visual Studio 2019 16.4 / Rider

Revize 23. 9. 2019

  • školení nové verze NET Core 3.0 = instalace .NET Core 3.0 SDK a vyšší
  • vzhledem k nové verzi NET Core 3.0 = nutná instalace Visual Studio 2019 16.3 / Rider

👨‍🎓 Webináře pro vývojáře

Vzdělávat se můžete i z pohodlí domova. Klasická školení jsem doplnil o související témata, která si můžete poslechnout v podobě živých webinářů. Přidejte se téměř 200 vývojářům, kteří se již připojili k mým webinářům!

Termín Místo
🍀 Konzumace REST API v .NET Core červen 2020 on-line více
🍀 Nástroje a šablony projektů v .NET Core červen 2020 on-line více
🍀 Entity Framework Core červen 2020 on-line více
Loading
Otevřít chat