Konzultant a lektor pro [ASP].NET Core & REST API

Nástroje a nastavení notebooku pro účast na mých školeních

Miroslav Holec

Miroslav Holec

26. března. 2019

Všechny má školení spojují stejné technologie a proto je sada nástrojů a nastavení pro vývoj do značné míry společná. Pokud jste zvyklí na jinou sadu nástrojů, o kterých víte, že dokážou plnohodnotně níže uvedené nahradit, pak samozřejmě není problém tyto nástroje použít. Při řešení potíží s alternativními nástroji však budete odkázáni prakticky jen sami na sebe.

👨‍🏫️ Firemní školení
Autentizace REST API v ASP.NET Core

Naučíte se používat oblíbené mechanismy a osvědčené postupy pro autentizaci a autorizaci RESTových API v ASP.NET Core. Celodenní školení přímo u Vás ve firmě. Celá ČR / Slovensko

Na mých školeních mám vyhrazený čas pro řešení technických záležitostí před začátkem školení. Pokud máte tedy s čímkoliv problém, dejte mi vědět a dostavte se na školení dříve, abychom vše vyřešili před začátkem. Tento vyhrazený čas je určen pouze pro řešení potíží, nikoliv pro instalaci nástrojů.

Operační systém a konfigurace

Všechna má školení jsou zaměřená na technologii .NET Core, která je multiplatformní a tudíž všechny školení lze absolvovat s operačními systémy Windows nebo macOS. Systém Linux nedoporučuji kvůli nedostupnosti mnoha nástrojů. Většina aplikací, které budeme vždy stavět, je tak jednoduchá, že nebudeme potřebovat žádnou vyšší hardwarovou konfiguraci. Stačí vám tedy jakýkoliv notebook, na kterém jste schopni pohodlně vytvořit projekt a pracovat ve vašem oblíbeném IDE. Vhodné je mít na svém zařízení dostatečná práva (nejlépe administrátorská).

.NET Core SDK

V závislosti na operačním systému si dále nainstalujte .NET Core SDK. V současné době (k 22. 8. 2019) již školím .NET Core 3.0, který je od verze Preview 7 Microsoftem označen jako production ready. Při stahování SDK si zkontrolujte, zda je daná verze SDK podporována vaší verzí Visual Studia. Doporučuji instalovat verzi .NET Core 3.0 preview 7 / preview 8. Tyto verze jsou podporovány VS 2019 16.3 latest preview.

Ukázka verze SDK ke stažení

Vývojářské prostředí (VS 2019 Preview !!!)

Pro vývoj doporučuji zvolit prostředí Visual Studio (stačí Community verze) nebo JetBrains Rider (dostupný i pro macOS). V závislosti na verzi .NET Core SDK je nutné mít nainstalovanou určitou minimální verzi VS nebo Rideru.

K 22. 8. 2019 školím již NET Core 3.0, který je podporován pouze VS 2019 16.3 latest preview. Preview verze Visual Studia je možné mít nainstalované paralelně s produkční stabilní verzí.

Postman

Pro všechna má školení je dále potřeba mít nainstalován Postman. Pomocí Postmanu budeme ověřovat funkčnost webových aplikací a REST API.

SQL Server a nástroj pro správu

Aktuálně vypisovaná školení jsou koncipovaná tak, že není potřeba mít nainstalovaný SQL Server ani žádný nástroj pro jeho správu. Zpravidla využíváme buď In-Memory databázi nebo SQLite, která má podobu souboru na pevném disku. Pokud toto neplatí, je to u vypsaného školení výslovně uvedeno nebo tuto informaci dostanete e-mailem.

Restart

Vím, že mnoho vývojářů to nedělá, ale doporučuji si počítač den před školením restartovat a ujistit se, že máte všechny aktualizace, aby se vám po příchodu na školení nezačalo něco samovolně instalovat. Restart je vhodný i pro zabití starých procesů, které nepotřebujete a v případě instalace dotnet core a gitu kvůli zpřístupnění těchto nástrojů v celém systému.

Po restartu je vhodné vyzkoušet ve Visual Studiu, že máte skutečně dostupný .NET Core 3.0 (v nabídce projektů je možné založit projekty na této verzi).

Přihlášení do počítače

Pokud připravuji vlastní počítače pro školení, virtuálky a nebo školím ve školícím středisku, obvykle nastavuji do každého počítače přístup pro uživatele admin s heslem dotnetcore.

Další nástroje si nainstalujte dle svých preferencí a zvyklostí. Typicky se vám může hodit souborový manažer, potřebovat budete webový prohlížeč a další.

Změny 22. 8. 2019