=

Nastavení počítače pro má školení

Všechna má školení spojují stejné technologie a proto je sada nástrojů a nastavení pro vývoj do značné míry společná.

Společný základ

Stačí i méně výkonný notebook s operačním systémem Windows, Linux nebo MacOS. Doporučuji mít administrátorská oprávnění pro případy, že by bylo potřeba něco instalovat během školení.

IDE a .NET

Pro všechna školení s výjimkou školení REST Design je potřeba nainstalovat vývojářské prostředí a .NET. Doporučuji nainstalovat vždy nejvyšší dostupnou verzi frameworku. Postup se liší dle preferovaného IDE:

Visual Studio / VS for Mac

V případě Visual Studia je nutné nainstalovat poslední verzi VS a společně s ní se instaluje i samotný .NET. Pro účely školení stačí verze Visual Studio Community nebo VS for Mac. Obě zmíněné IDE jsou dostupné zdarma.

Visual Studio 2022 (v17.4+)

Visual Studio for Mac (v17.4+)

Rider a jiná prostředí

Preferujete-li Rider nebo jiná IDE, pak je zpravidla nutné nainstalovat preferované IDE a samostatně dále framework.

JetBrains Rider 2022.3+

.NET 7

Postman

Pro všechna má školení je užitečné mít nainstalován Postman. Pomocí Postmanu budeme ověřovat funkčnost webových aplikací a REST API. V případě školení zaměřených na REST API se bez Postmanu neobejdeme.

Postman

Specifické nástroje dle školení

Níže najdete další nástroje, které je potřebné instalovat pro různá specifická prostředí

Školení Design REST API

V případě školení Design REST API ve dvoudenní variantě je potřeba přichystat si nástroj Stoplight Studio, který umožňuje návrh REST API. Autor nástroje nyní vyžaduje vytvořený účet.

Stoplight Studio

Registrace

Školení ASP.NET Core gRPC

Kromě nástroje Postman (viz. výše) doporučuji nainstalovat si pro testování také nástroj gRPC UI. Na platformě MacOS a Linux lze instalovat nástroj přes homebrew:

brew install grpcui

V jiných případech lze nainstalovat nástroj standalone.

gRPC UI

Školení Entity Framework Core

V rámci školení EF Core je nutné nainstalovat nástroje pro obsluhu EF. Máte-li již v pořítači nainstalovaný .NET, pak stačí otevřít terminál a spustit příkaz:

dotnet tool install --global dotnet-ef

Školení Vývoj .NET aplikací pro Azure

Pro účely školení Azure je dále potřeba mít připravený Azure účet a předplatné. Máte-li ve firmě Visual Studio Subscription (obvykle ano), může si každý připojený vývojář založit Azure účet s předplatným a kreditem $150. Učinit tak můžete na stránce my.visualstudio.com, kde kliknete na tlačítko Activate a dále postupujete dle pokynů.

img

V ostatních případech si lze založit účet (Azure Free) na této stránce. V tomto případě dostanete po dobu 12 měsíců možnost vyzkoušet si omezeně balíček vybraných služeb a během prvního měsíce můžete utratit kredit ve výši $200. Náklady na provoz demo ukázky v úplném rozsahu vás budou stát cca $3 za školící den.

Restart PC

Doporučuji si počítač den před školením restartovat a ujistit se, že máte všechny aktualizace, aby se vám po příchodu na školení nezačalo něco samovolně instalovat. Po restartu je vhodné vyzkoušet, že máte skutečně dostupný .NET 7. Stačí otevřít příkazovou řádku a spustit příkaz dotnet --info. Příkaz musí fungovat a zobrazí něco podobného:

image-20230112150117947

Další nástroje si nainstalujte dle svých preferencí a zvyklostí. Typicky se vám může hodit souborový manažer, prohlížeč PDF a potřebovat budete webový prohlížeč.

Miroslav Holec

Miroslav Holec

26. 3. 2019
upraven 24. 8. 2022

Tento článek je již velmi zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Pomohl článek? Kupte mi kávu!

Kupte mi kávu!


kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading