Miroslav Holec
Premium

Pozvánka na červnová prezenční školení REST API

Miroslav Holec   28. ledna 2022

Tento článek je již zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Červen se poslední roky ukázal jako vhodný měsíc pro konání prezenčních akcí a já bych Vás tímto rád pozval na má veřejná školení. Po bezmála 3 letech proběhnou dva dny po sobě školení zaměřená na návrh a vývoj REST API.

Školení na sebe volně navazují. První den se zaměříme na správný návrh REST API, v rámci kterého vývojář pochopí principy REST služeb a návrhu REST rozhraní. Druhý den uvedeme získané zkušenosti v praxi a ukážeme si, jak REST API vyvíjet v .NET 6. Školení proběhnou v konferenčním centru PwC v Praze. Na místě bude zajištěno občerstvení i oběd. K oběma školením dostanou účastníci podklady v elektronické formě a na základě diskuse i související odkazy na probíraná témata.

Prostory PwC

V případě COVID-19 nepříznivé situace bychom školení přesunuli do on-line formátu. Historie však ukazuje, že červen by neměl být pro realizaci problém.

Školení Design REST API [ 1. června 2022 ]

Školení Vás provede kompletním procesem návrhu služeb a seznámí Vás s řešením různých situací. Seznámíte se s přístupem Design First a naučíte se modelovat použitelná REST API. Školení je koncipováno pro všechny vývojáře bez ohledu na platformu (PHP, .NET, Java, Python, ...)

Registrujte se na detailu školení.

Školení Vývoj REST API [ 2. června 2022 ]

Naučíte se vytvářet REST API v ASP.NET Core a s ohledem na standardy a běžné konvence. Vedle základních scénářů se můžete těšit na sérii tipů pro strukturování projektů a vývoj rozsáhlejších aplikací.

Registrujte se na detailu školení.

Firemní školení

Obě zmíněná školení mají za sebou již mnoho iterací v různých firmách. Pro vývojářské týmy od 4 lidí se vyplatí školení zorganizovat přímo ve firmě. Kromě pohodlí domácího prostředí lze školení přizpůsobit potřebám a zkušenostem týmu. Kompletní nabídku firemních školení najdete zde.