Miroslav Holec
Premium

Realtime záloha osobních dat s Azure Cool Storage a CloudBerry Backup

Miroslav Holec   18. října 2016

Tento článek je již zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Využít cloudové prostředí Microsoft Azure lze nejen pro účely související s vývojem aplikací ale i čistě pro osobní účely. Jedním zajímavým scénářem je zálohování osobních dat. Služby typu Dropbox, Google Drive nebo OneDrive prokážou službu při kontinuálním zálohování souborů, ke kterým se často přistupuje a nebo které chceme mít dostupné z více zařízení on-line. Co ale s objemnými soubory, které tak často neměníme? Řeč je o obrázcích, videích nebo například virtuálních discích.

Azure Cool Storage

Úložiště Azure Cool Storage je ideální právě pro zálohování dat. Za cenu 0,01 EUR / GB poskytuje prostor v cloudu s local redundancy nebo při 0,03 EUR / GB s geo redundancy. Přesnější představu o cenách poskytuje online kalkulátor. Protože je úložiště navrženo pro ukládání nestrukturovaných dat, lze v něm uchovávat prakticky jakékoliv soubory libovolného typu. V rámci vytvořeného kontejneru lze ukládat data do virtuálních složek, které reflektují adresářovou strukturu jako na fyzickém pevném disku. S využitím libovolného klienta pro Azure Storage tak lze procházet obsah naprosto stejným způsobem jako v případě procházení disku.

Vytvořit si cool storage lze přímo v Azure portálu. Při vytváření Azure Storage (verze pod resource managerem) stačí přepnout režim z General Purpose na Blob storage a poté přepnout Acces tier z Hot na Cool. Právě Cool přístup je určen pro data, ke kterým se nepřistupuje často. Benefitem je pak nižší cena oproti standardnímu Hot přístupu.

Create cool storage

CloudBerry Backup

Kopírovat data z místa na místo ručně by nebylo příliš praktické. Naštěstí se mi podařilo najít nástroj CloudBerry Backup, který umí zdarma zálohovat libovolná data do celé řady úložišť, včetně Azure Storage. Principielně si lze v CloudBerry Backup vytvořit několik backup plánů a ty spouštět ručně, v nastavené časy nebo je nechat běžet real-time. Plán pak běží na pozadí, sbírá nově přidané/změněné soubory a ukládá si je do storage. U odstraněných souborů lze nastavit počet dní, po jejichž vypršení se odstraní i z cílového úložiště (zálohy).

CloudBerry Backup

Kromě výše popsaného scénáře je k dispozici ještě Advanced mód, který ukládaná data šifruje. V praxi k nim lze přistoupit opět pouze s nástrojem CloudBerry Backup (nelze si je prohlížet jinými prohlížeči).

CloudBerry Backup Choices

Uvidíme jak se osvědčí kombinace Azure Cool Storage + CloudBerry Backup v praxi po delší době ale první dny vypadají velmi slibně.