Slovenská verzeSK

Registrace AutoFac v [ASP].NET Core 3.0

Nový .NET Core 3.0 přináší obecný host, který v sobě zapouzdřuje podporu DI, logování a konfigurace aplikace. Vývojáře by měl zajímat, protože brzy zmizí zpětná kompatibilita s web hostem a přechod na generic host verzi bude nezbytný. Tento host navíc nabízí možnost velmi pohodlného zapojení vlastního DI kontejneru.

nenechte si ujít

Přednáška Testování REST API

🗓️ Online 10. května 2021, od 16 hodin

Jak lze testovat REST API na platformě .NET 5? Během přednášky si ukážeme aktuální trendy v testování aplikací od nástrojů pro psaní unit testů a integračních testů až po nástroje pro automatické testování a monitoring produkčních REST API.

Registrace zdarma

ServiceProviderFactory

Když jste chtěli zapojit doposud vlastní kontejner do ASP.NET Core aplikace, museli jste vytvořit jeho instanci v metodě ConfigureServices() a dle návodu nějakým způsobem slít dohromady registrované služby MS DI kontejneru a vašeho custom kontejneru. Nově se tato logika odsouvá do tzv. ServiceProviderFactory, která se pouze registruje do generic hostu. Na příkladu níže je vidět registrace v případě AutoFacu.

Host.CreateDefaultBuilder(args)
.UseServiceProviderFactory(new AutofacServiceProviderFactory())
.ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
{
  webBuilder.UseStartup<Startup>();
})
.Build().Run();

Samotnou ServiceProviderFactory bude většina DI kontejnerů vydávat jako součást NuGet balíčku. Pokud ne, budete si ji muset napsat svépomocí. V takovém případě stačí implementovat generický interface IServiceProviderFactory.

V případě AutoFacu najdete tuto factory v NuGet balíčku Autofac.Extensions.DependencyInjection.

Registrace services do kontejneru

A teď přichází největší pecka! Použitím ServiceProviderFactory můžete dle konvencí připravit ve třídě Startup.cs metodu ConfigureContainer, která má na vstupu samotný DI kontejner (ten generický typ ze ServiceProviderFactory).

public class Startup
{
  // Microsoft DI
  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
  }

  // Custom DI (AutoFac)
  public void ConfigureContainer(ContainerBuilder builder)
  {
    builder.RegisterType<ForecastService>()
      .As<IForecastService>().InstancePerLifetimeScope();
  }

  // HTTP Context Pipeline
  public void Configure(IApplicationBuilder app, Handlers.Handlers handlers)
  {
  }
}

Metody se odbavují v pořadí ConfigureServices(), poté ConfigureContainer() a nakonec Configure(). Do metody Configure() lze již přes method injection předat vlastní registrované služby.

Pozor na konstruktor třídy Startup

Poslední zmínku bych chtěl věnovat konstruktoru třídy Startup. Do něj mohou s použitím generic hosta nově vstoupit jen dva povolené typy IConfiguration a IWebHostEnvironment.

public class Startup
{
  public Startup(IConfiguration configuration, IWebHostEnvironment env)
  {
    this.configuration = configuration;
    this.env = env;
  }

  private readonly IConfiguration configuration;
  private readonly IWebHostEnvironment env;

  ...

Behind the scene

Pakliže vás zajímá, jak funguje IServiceProviderFactory na pozadí, čtěte dále. Faktorka vyžaduje implementaci dvou metod:

CreateBuilder(IServiceCollection services)

Jedná se o metodu, která na vstupu dostane MS DI kolekci registrovaných služeb. Jsou to ty služby, které registrujete v metodě Startup.ConfigureServices(). V této metodě je nutné tyto služby vzít a nalít je do nově registrovaného kontejneru (nebo nějakou mechanikou kolem něj). V případě AutoFacu:

public ContainerBuilder CreateBuilder(IServiceCollection services)
{
  var builder = new ContainerBuilder();

  builder.Populate(services);

  _configurationAction(builder);

  return builder;
}

CreateServiceProvider(ContainerBuilder builder)

Druhá metoda dostane na vstupu již custom container builder (mohl by to být i přímo kontejner). V této metodě je následně nutné vyrobit instanci pro interface IServiceProvider. Ten by měl podporovat všechny známé metody, jako například GetService() nebo GetRequiredService(). V případě AutoFacu:

public IServiceProvider CreateServiceProvider(ContainerBuilder containerBuilder)
{
  var container = containerBuilder.Build();
  return new AutofacServiceProvider(container);
}
Miroslav Holec

Miroslav Holec

12. září 2019

Článek se vztahuje k verzi produktu ASP.NET Core 3.0
Loading