Miroslav Holec
Premium

Rozšíření školení webinářem

Miroslav Holec   29. prosince 2021

Všechna má školení jsem vždy koncipoval na délku jednoho dne. Větší část školení věnuji praktickým ukázkám nebo teorii, menší část pak připadá na praktická cvičení. Mnoho vývojářských týmů vnímá praktická cvičení jako zbytečná a má tendenci tento čas nahradit dalším výkladem. Jenomže to nefunguje.

Struktura školení

Tradičně školení trvá od 9 do 17 hodin. Zhruba hodinu času spolkne polední přestávka a dalších půl hodiny menší přestávky během dne. Čistý školící čas se pohybuje kolem 6,5 hodiny. To jsou praxí naměřené hodnoty. Běžný školící den má určitou dynamiku. Částečně ji určuje lektor, ale z větší části je dána okolnostmi. Školení nemůže začít v 8 hodin, protože tou dobou se většina vývojářů válí v posteli. Přestávka musí začít mezi 11 a 12 hodinou, protože jinak v okolních restauracích všechno jídlo zmizí. A končit musíme ideálně mezi 16 a 17 hodinou, protože pak už jsou zácpy a domů pojedeme věčnost.

Pak tu jsou fyziologická pravidla. Ráno mají účastníci dostatek energie, takže první přestávka stačí po 2 hodinách (což je často rovnou čas na oběd). Po obědě opadá pozornost, což si žádá více účastníky zapojit do obsahu. Ke konci školícího dne už někteří spěchají domů, takže tam není vhodné mít důležité informace. I to jsou praxí získané zkušenosti, které školení v podstatě rozdělí na několik bloků. Modelový příklad:

 • 09:00-11:30 BLOK 1 s krátkou přestávkou na kávu
 • 11:30-12:30 oběd
 • 12:30-13:30 praktické cvičení zakončené přestávkou
 • 13:30-15:00 BLOK 2 zakončený přestávkou
 • 15:00-16:00 BLOK 3 zakončený přestávkou
 • 16:00-17:00 praktické cvičení zakončené diskusí

V modelovém příkladu dostává teorie či praktické ukázky po odečtení přestávek prostor zhruba 4,5 hodiny. To nezní jako moc. Nakonec už žáci základních škol některé dny pracují s podobným schématem. Ovšem mnou nastavená školení jsou mnohem náročnější na pozornost. Jsou poskládaná tak, aby v jednom dnu obsáhla informace, která většina školících středisek rozstrkává do několika dnů. Asi málokterý žák by považoval za jednoduché soustředit se 4,5 hodiny výhradně na matematiku nebo statistiku.

Ideální plán školení je tedy:

 • 4,5 h - obsah a praktické ukázky
 • 2,0 h - praktická cvičení
 • 1,5 h - přestávky a diskuse

Realita je spíše taková, že obsah dostane více prostoru a přestávky se zkracují. Ale záleží na individuálních potřebách týmu

Obsah nad rámec

Do osnovy lze obvykle přidat trochu obsahu nad rámec. Jde ale o to, aby se obsah povedlo zapracovat tak, že zapadne do výkladu. Pak většinou nestojí žádný dodatečný čas, případně jen minimum. Není například problém v rámci školení gRPC ukázat i návrhový vzor MediatR. Stačí ho zakomponovat do samotného školení. Je ale problém vzít zcela nesouvisející téma a přidat ho do osnovy. Například ukazovat ORM Entity Framework a přidat do něj návrh gRPC služeb už smysl nedává. Není jiná možnost než udělat krátkou přednášku, která si musí odněkud vypůjčit čas. A zde vzniká určité riziko:

 • zkrácení přestávek - risk, že si účastníci neodpočinou a nebudou dále vnímat
 • zkrácení cvičení - risk, že si účastníci neupevní znalosti
 • zkrácení obsahu - risk, že účastníci nepochopí zrychlený výklad

a jako bonus přidáme další (ke všemu nesourodý) obsah, který musí účastníci kurzu vnímat. Výsledkem může být, že kvůli dodatečnému obsahu si účastníci neužijí ani hlavní část školení a domů odchází unavení a zavalení hromadou dílčích znalostí, které si nedokážou uspořádat.

V minulosti jsem udělal tu chybu, že jsem k podobným nápadům přikývnul, místo abych klientovi nápad rozmluvil. Pak to nicméně nedopadne nejlépe. Jeden zákazník z větší české banky to vystihnul takto:

Zpětná vazba od účastníků (ta co jsem zatím posbíral) je výhradně pozitivní, účastníci oceňují vaše znalosti a praktické dovednosti. Jediné, co zmiňovali byla nahuštěnost agendy – bylo toho prostě na ně na jeden den moc 😊 Ale to je spíš o nějaké organizaci pro příště, a spíš na naší straně, abychom okruh témat zúžili.

Jak z toho ven?

Rozšíření školení webinářem

Jako lektor už umím odhadnout, kolik času témata vyžadují pro srozumitelné vysvětlení. Obvykle rozděluji výklad podle délky na:

 • lightning talk - téma lze vysvětlit během 10 až 20 minut
 • přednášku - téma lze vysvětlit během 1 až 2 hodin
 • školení - téma vyžaduje 2 a více hodin

Jsou témata, která je velmi těžké vysvětlit v podobě lightning talku (český překlad není) a je nutné jim skutečně věnovat alespoň hodinu ve formě přednášky.

Tak či onak, právě lightning talk společně s přednáškami lze poskládat do většího bloku o délce kolem 1-3 hodin. Není se nutné kvůli tomu prezenčně setkávat a velmi dobře pro tyto účely poslouží webinář. Lze naplánovat s účastníky pokračování setkání, ke kterému se všichni v domluvený čas připojí. Může to být dokonce hned následující den po školení a k obsahu lze připojit i dotazy s ním související. Nezřídka totiž může s odstupem času účastníky kurzu něco nového napadnout.

Závěr

Školení není nutné kvůli dodatečnému obsahu přetěžovat. Webinář nenásilně rozšiřuje školení o další témata, a přitom nezasahuje do odladěné osnovy školení. Díky své délce navíc nevyžaduje náročné soustředění ze strany účastníků. Ti se k webináři mohou připojit odkudkoliv a pokládat své dotazy hlasem nebo textem. Webinář je uspořádán na zakázku přesně potřebám daného týmu v libovolný den a libovolný čas.

Ve zkratce

 • struktura školení vychází z běžné dynamiky dne a fyziologie účastníků
 • školení vyžadují pozornost a hraniční obsah odpovídá 4-5 hodinám výkladu
 • praktická část pomáhá mimo jiné upevnit získané znalosti
 • obsah školení dává smysl upravit nad rámec jen v určitých případech
 • jistější je školení rozšířit webinářem, který na školení navazuje
 • výhoda webináře je online podoba a jeho délka do 3 hodin
 • v rámci webináře lze probrat i dotazy k proběhlému školení