Miroslav Holec
Premium

Školení Blazor v inovované podobě

Miroslav Holec   25. dubna 2024

Článek se vztahuje k verzi produktu .NET 8

Blazor přinesl do .NET 8 naprosto zásadní změny. Na základě komunikace s vývojáři jsem se rozhodl koncept mého školení upravit do takové podoby, aby si každý tým přišel na své. Zkrátka univerzální technologie si zaslouží stejně tak univerzální školení.

Ve verzi .NET 8 přinesl Microsoft zcela novou šablonu pro Blazor aplikace. O tom, jak univerzální tato šablona je, jsem psal v článku zde na webu. V základu se dá říci, že lze Blazor použít dvěma způsoby:

  1. jako čistě serverovou technologii bez interaktivity
  2. v režimu interaktivity (ať už server nebo wasm)

Nově jsem stále hutnější obsah školení rozdělil do dvoudenní podoby.

První den školení ukazuji celou problematiku Blazoru a novou projektovou šablonu. Cílem je seznámit se s Blazorem jako celkem bez jakékoliv interaktivity. Tento školící den je ideální pro každého, kdo chce stavět aplikace se statickým renderováním, které je však výrazně chytřejší a pohodlnější než tradiční MVC. Zároveň toto školení ocení i vývojáři, kteří v minulosti absolvovali školení Blazor Server nebo Blazor WASM.

Druhý den školení na první navazuje a zapojuje uživatelskou interaktivitu. Teprve během tohoto dne se seznámíte se serverovým režimem využívajícím SignalR a s klientským režimem postaveným na WebAssembly. Nově si navíc ukážeme i mixed mód, který umí mezi těmito režimy automaticky přepínat. Protože mají režimy interaktivity vliv na celou aplikaci, je předmětem školení i vysvětlení všech důsledků na způsob fungování služeb v IoC.

Vývojářský tým si může objednat každý den samostatně, ovšem druhý den předpokládá znalosti v rozsahu dne prvního. Věřím, že možnost školení rozdělit nebo absolvovat pouze první den ocení mnoho týmů.

Firemní školení můžete objednávat již nyní na mém webu.