Miroslav Holec
Premium

Veřejná školení dle preferencí účastníků

Miroslav Holec   9. srpna 2022

Přestože se všude mluví o tom, jak už mají všichni online událostí plné zuby, realita je jiná. Kromě této hlasité skupiny je zde stále mnoho vývojářů, kteří si online formát oblíbili. Mnoho pořadatelů akcí si to uvědomuje a organizuje akce v hybridním formátu. Rozhodl jsem se udělat experiment a vyhlásil jsem termíny veřejných školení v online verzi s možností prezenčního setkání v Praze. Vypsal jsem celkem 12 veřejných termínů školení na říjen a listopad. Některé se prolínají a vývojář si může vybrat z více variant (první den, druhý den, oba dny).

Věřím, že to může být pro firmy a vývojáře motivující. Vysvětlím proč jsem tento krok udělal a už se těším, až si mé myšlenky za dva měsíce retrospektivně projdu.

Dostupnost pro malé týmy a jednotlivce

Nezřídka se na mě někdo obrátí s tím, zda dělám školení i pro jednotlivce. Doposud jsem se zaměřoval na firmy a jednotlivcům jsem neměl moc co nabídnout. Současná situace ale malým týmům nehraje do karet a ne vždy dává smysl organizovat "velké" firemní školení. Navíc už mnoho firem prošlo mým velkým školením a nyní spíše potřebují doškolit nové kolegy. Série veřejných školení otevírá možnost přihlásit za minimální vstupné již jednoho vývojáře.

Online s možností prezenční verze v Praze

Všechny kurzy se uskuteční v online formátu. Během registrace si ale každý může vybrat, jakou verzi preferuje. Pokud se sejde dostatek zájemců o prezenční setkání, uskutečníme školení v prezenční podobě. Cena pro online a i prezenční variantu je stejná. Dává mi to zároveň možnost školení provést online v případě nepříznivé pandemické situace. V online dávám kapacitu 50 vývojářů (co kdyby náhodou) a v prezenčním formátu 15. Přednost na prezenční verzi mají ti, kdo se registrují jako první.

Otevřený termín dle preferencí

Toto je asi největší experiment. Účastníci se nehlásí na konkrétní datum, ale na zvolený měsíc. Mohou napsat své preference, kdy by se školení chtěli účastnit nebo naopak nemohou přijít. Počty účastníků mám komorní, takže konečné termíny vytvořím na základě preferencí registrovaných účastníků. Dříve se stávalo, že jsem termín vyhlásil na den, kdy zájemce nemohl dorazit. Teď tuto pravděpodobnost minimalizuji. Alespoň doufám.

Úprava obsahu dle přání účastníků

I toto je do jisté míry experiment. Dávám účastníkům šanci napsat své představy k obsahu. Možná se tím inspiruji a podle požadavků školení trochu přizpůsobím. Když se na termín přihlásí 5 vývojářů, dá se do určité míry s obsahem pracovat.

Negarantované a garantované termíny

Termíny vyhlašuji jako negarantované. Čekám na dostatečné množství účastníků a pokud se počet naplní, podívám se na preference účastníků, doladím osnovu a vyhlásím konkrétní termín školení. V ten moment posílám zájemcům informace k úhradě. Všichni další účastníci se již hlásí na konkrétní termín, který si první registrovaní vybrali. Je-li zájem o prezenční variantu, zajišťuji v tuto fázi prostory pro školení. Proto je potřeba s předstihem nějaký pevný termín mít.

Celá série školení je do jisté míry experimentální. Svět se za poslední dva roky změnil a hybridní formát školení mi ukáže:

  • zda vývojáři chtějí absolvovat veřejné kurzy
  • zda vývojáři preferují online nebo prezenční variantu
  • zda vývojáři uvítají možnost volby termínu dle potřeb
  • o jaká témata mají vývojáři zájem

Ve zkratce

  • otevírám 12 veřejných kurzů
  • kurzy otevírám v hybridní podobě (online + prezenčně)
  • termíny kurzů mám otevřené a rozhodují preference účastníků
  • obsah se snažím přizpůsobit dle potřeb vývojářů
  • všechny termíny jsou negarantované a otevírám je dle zájmu