Konzultant a lektor pro [ASP].NET Core & REST API

Miroslav Holec Neposkytuji služby firmám a osobám, jejichž oblast podnikání se rozchází s mými přesvědčeními nebo dobrými mravy

Spolupráci odmítnu, pokud:

Účast na konferencích

Dodržuji avšak nevyžaduji Code of Conduct od organizátorů konferencí.