=

HTTP Message Handler Pipeline

18. 02. 2022 — HTTP Request Mesage má svou vlastní pipeline, do které může vývojář zasáhnout zapojením různých HTTP Message Handlerů.

HTTP Message Handler Pipeline

Zdrojování a citace

HTTP Message Handler Pipeline. In: miroslavholec.cz [online]. 04.10.2023 14:43 [vid. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.miroslavholec.cz/infografiky/http-message-handler-pipeline


Příběh infografik

V oblasti vývoje aplikací a podpory vývojářů Microsoft na grafickou stránku nikdy moc nemyslel. Většina infografik, schémat nebo logotypů vznikala spíše náhodně, chaoticky nebo s velkým přispěním komunit.

Když jsem z pozice nezávislého konzultanta začal školit vývojářské technologie, byl jsem víceméně donucen vytvořit si jednotná schémata související se školenými produkty. Vzniklé infografiky najdete právě na tomto místě.

🐲 Infografiky


kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading