=

Migrace mezi verzemi .NET frameworku

18. 02. 2022 — Z obrázku je patrná orientační náročnost migrace mezi jednotlivými verzemi .NETu a .NET Core s ohledem na webový framework.

Migrace mezi verzemi .NET frameworku

Zdrojování a citace

Migrace mezi verzemi .NET frameworku. In: miroslavholec.cz [online]. 04.10.2023 11:38 [vid. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.miroslavholec.cz/infografiky/migrace-mezi-verzemi-net-frameworku


Příběh infografik

V oblasti vývoje aplikací a podpory vývojářů Microsoft na grafickou stránku nikdy moc nemyslel. Většina infografik, schémat nebo logotypů vznikala spíše náhodně, chaoticky nebo s velkým přispěním komunit.

Když jsem z pozice nezávislého konzultanta začal školit vývojářské technologie, byl jsem víceméně donucen vytvořit si jednotná schémata související se školenými produkty. Vzniklé infografiky najdete právě na tomto místě.

🐲 Infografiky


kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading