=

Typy aplikací v .NET Core

28. 04. 2021 — Z infografiky je patrná podpora tvorby různých druhů aplikací nad .NET Core frameworkem a nad webovým frameworkem ASP.NET Core. V pravé části je pak znázorněna specifická podpora desktop aplikací pro Windows.

Typy aplikací v .NET Core

Zdrojování a citace

Typy aplikací v .NET Core. In: miroslavholec.cz [online]. 04.10.2023 12:52 [vid. 2021-04-28]. Dostupné z: https://www.miroslavholec.cz/infografiky/net-core-application-types


Příběh infografik

V oblasti vývoje aplikací a podpory vývojářů Microsoft na grafickou stránku nikdy moc nemyslel. Většina infografik, schémat nebo logotypů vznikala spíše náhodně, chaoticky nebo s velkým přispěním komunit.

Když jsem z pozice nezávislého konzultanta začal školit vývojářské technologie, byl jsem víceméně donucen vytvořit si jednotná schémata související se školenými produkty. Vzniklé infografiky najdete právě na tomto místě.

🐲 Infografiky


kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading