=

premiumMediator a CQS pro REST API

Mediator je zejména díky knihovně MediatR a jejímu masovému použití v REST API velmi populární návrhový vzor. Během webináře se seznámíte s obecným principem návrhového vzoru. Podpořen bude i ukázkou refaktoringu kódu vytaženého z ukázkové aplikace a přeměnou do elegantní podoby s využitím Mediatoru. Dále se zaměříme na komunikaci a přístup CQS při návrhu REST API a využití knihovny MediatR, která je na stejnojmenném design patternu postavena. Na konci webináře budete mít k dispozici funkční aplikaci, která využívá vlastní implementaci Mediatoru na servisní vrstvě a MediatR knihovnu při handlování REST API požadavků.

Zakoupit přístup
  • Autor: Miroslav Holec
  • Datum: 15. března 2022
  • Úroveň: Pokročilý
  • Formát: Záznam webináře
  • Počet kapitol: 2
  • Délka: 3h 15m
OBSAH
  1 Úvod
  2 Záznam webináře
kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading