Miroslav Holec
Premium

Školení / Podmínky a informace

Firemní školení jsou vytvořena speciálně pro firmy a vývojářské týmy o velikosti do 15 lidí. Větší skupiny se rozdělují na menší týmy, díky čemuž je možné upravit pro jednotlivé skupiny individuálně osnovu.

Prostory pro školení zajišťuje klient. Školení lze realizovat v místě sídla firmy nebo v jiných dohodnutých prostorách na území České republiky a Slovenska. V případě konání mimo Prahu je do ceny školení doúčtováno cestovné - ceník zde.

Školení lze uskutečnit v hybridním formátu. Účastníci se mohou ke školení připojit vzdáleně pomocí dohodnuté platformy. Též je možné uskutečnit školení kompletně online. Je-li to možné, doporučuji školení uskutečnit s fyzickou přítomností většiny účastníků.

Termín školení je možné rezervovat s ohledem na aktuální kapacitu. Aktuálně volné termíny najdete v kalendáři. Berte prosím na vědomí, že volné termíny již mohou být v jednání s jinými klienty. Zároveň je možné v některých případech domluvit termín školení mimo volné termíny, které jsou v kalendáři.

Typický čas školení je od 9 do 17 hodin s jednou hodinovou přestávkou na oběd a drobnými přestávkami. Po dohodě lze čas školení posunout o +/- 1 hodinu. Čistá délka školení je přibližně 6 hodin. V případě krátkých přestávek a málo dotazů školení může skončit i dříve. V případě většího množství dotazů se naopak školení může prodloužit.

Školení vychází ze standardních osnov. Před konáním školení se s klientem domluvíme na konkrétních tématech, které jsou pro něj důležité. Díky tomu lze preferovaným tématům věnovat více času a méně důležitá témata upozadit. Je též možné do osnovy zařadit související témata, která nejsou v standardních osnovách.

V případě větších zásahů do osnovy školení, které jsou spojeny s delší přípravou, může být účtován příplatek ke standardní ceně školení. Příplatek je vždy nutné uhradit před datem konání školení a je nevratný v případě zrušení školení.

Standardní školení je možné po vzájemné dohodě přesunout na jiný termín nebo bezplatně zrušit. V případě zrušení nebo přesunutí školení spojeného s cestovními náklady méně než 7 dní před konáním školení jsou cestovní náklady doúčtovány v plné výši.

Po předchozí dohodě lze ze školení pořídit záznam. U některých školení je pořízení záznamu spojeno s poplatkem. V případě školení na zakázku je záznam vždy zdarma.

Standardní fakturace školení probíhá ve formě zálohové faktury se splatností 14 dní a nejpozději před datem konání školení. Daňový doklad je odeslán po uhrazení zálohy. Proces fakturace je vždy upraven dle zvyklostí klienta. Na základě dohody lze poslat cenovou nabídku nebo potvrdit objednávku. Objednávky jsou potvrzovány zaručeným elektronickým podpisem vydaným autoritou I.CA.

Vše neuvedené je vždy předmětem vzájemné dohody.