=

webinářMediator a CQS pro REST API

Mediator je zejména díky knihovně MediatR a jejímu masovému použití v REST API velmi populární návrhový vzor. Během webináře se seznámíte s obecným principem návrhového vzoru. Podpořen bude i ukázkou refaktoringu kódu vytaženého z ukázkové aplikace a přeměnou do elegantní podoby s využitím Mediatoru. Dále se zaměříme na komunikaci a přístup CQS při návrhu REST API a využití knihovny MediatR, která je na stejnojmenném design patternu postavena. Na konci webináře budete mít k dispozici funkční aplikaci, která využívá vlastní implementaci Mediatoru na servisní vrstvě a MediatR knihovnu při handlování REST API požadavků.

Ceny webinářů

Osnova

🗂 Návrhový vzor Mediator

🗂 Pseudokód, případy použití, související vzory

🗂 Praktická ukázka refaktoringu kódu

🗂 Komunikace v REST API (queries, commands, notifications)

🗂 CQS (Command Query Separation) princip

🗂 Knihovna MediatR a praktické použití při tvorbě REST API

🗂 Notifikace a vyřizování zpráv na pozadí

🗂 Další vybrané funkcionality knihovny MediatR dle času

Termín webináře
15. března 2021 @ 14:00 - 17:00

🍀 připojení odkudkoliv
🍀 možnost kladení dotazů
🍀 ukázky ke stažení zdarma
🍀 záznam po dobu 7 dnů
🍀 odkazy na další studium

🛍️ Záznam webináře

Ve videoshopu si můžete zakoupit záznam z tohoto webináře.


Ukázka jiného webináře

Podívejte se na ukázku z jiného webináře, abyste si udělali představu o průběhu a hloubce obsahu. Ukázka byla pořízena z webináře C# a dokonalejší .NET Core aplikace.

kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading