Slovenská verzeSK

webinářModelování v Entity Framework Core 5

Webinář zaměřený na Entity Framework Core 5.0 seznamuje vývojáře s možnostmi zapojení ORM do projektu skrze dependency injection a s modelováním vůči existující nebo nové databázi. Během tří hodin vysvětlím scénáře od základního nastavení po údržbu modelu pomocí migrací. Věnovat se budeme i obecným funkcím jako reakce na ukládání změn, interceptory, práci s change trackingem nebo zapojením lazy loadingu pro scénáře modelování v DDD. Chybět nebudou tipy a souvislosti spojené s výkonností a dostatek prostoru bude i pro dotazy.

Ceny webinářů

Osnova

🗂 Nastavení projektu a Dependency Injection pro použití EF Core

🗂 Zapojení EF Core a režimy návrhu (Code First, DB First)

🗂 Základní konvence a návrh entit proti tabulkám

🗂 Přehled základních API pro dotazování

🗂 Nejčastěji používané data anotace

🗂 Fluent API pro mapování vztahů mezi entitami

🗂 Princip migrací, data seedy

🗂 Auditing, interceptory a logování

🗂 Rozšiřující balíčky a lazy loading

🗂 Otázky a témata spojené s výkonností


Důležité! V rámci webináře se budeme věnovat zejména modelování a návrhu databáze. Vysvětlím taktéž kde vývojář najde všechna API pro dotazování. Samotné psaní dotazů pomocí LINQ však na webináři (až na pokročilé scénáře typu dědičnost) řešit nebudeme.

Termín webináře
15. června 2021 @ 14:00 - 17:00

🍀 připojení odkudkoliv
🍀 možnost kladení dotazů
🍀 ukázky ke stažení zdarma
🍀 záznam po dobu 7 dnů
🍀 odkazy na další studium
Registrujte se


Ukázka jiného webináře

Podívejte se na ukázku z jiného webináře, abyste si udělali představu o průběhu a hloubce obsahu. Ukázka byla pořízena z webináře C# a dokonalejší .NET Core aplikace.


Registrace

Na tento e-mail dostanete odkaz, kde budete moci zapsat účastníky webináře.


Fakturace na IČ     Fakturace na osobu

IČ slouží pro vystavení faktury na základě informací v ARES / MERK

Bezpečně zpracovávám vaše osobní údaje.
Přečtěte si jak vaše údaje chráním v souladu s GDPR »

Chci zdarma upozornit na budoucí akce e-mailem

Jména účastníků nyní nemusíte uvádět. Vše vyplníte až po registraci klidně i den před zahájením webináře.


Důležité ohledně plateb!

Registrace je automatizovaná a platba musí proběhnout před konáním školení. Na základě platby Vám přijde odkaz pro zápis účastníků webináře. Chcete-li platbu odložit nebo prodloužit splatnost až po datu konání webináře, napište mi.

Loading