Slovenská verzeSlovensky

wiki Environments

Miroslav Holec

15. července. 2020

Moderní .NET Core a ASP.NET Core aplikace používají princip tzv. environments. Každá aplikace, která používá generický nebo specifický host tento institut automaticky používá. Výchozí proměnná prostředí pro webové aplikace (klíč ASPNETCORE_ENVIRONMENT) má hodnotu Production. Tuto hodnotu lze dále měnit například pro účely lokálního vývoje nebo testovacích prostředí.

Proměnná prostředí lze následně použít programově s využitím IHostingEnvironment:

if (hostEnv.IsProduction())
{
    app.UseExceptionHandler("/Error");
}

nebo pomocí tag helperu

<environment include="Production">
    <div>Jste na produkci</div>
</environment>

V rámci startu aplikace tuto proměnnou prostředí používá i konfigurační modul. Ten si nejprve načte konfigurační soubor appsettings.json a poté specializovaný soubor dle prostředí appsettings.[environment].json

👨‍🎓 Webináře pro vývojáře

Vzdělávat se můžete i z pohodlí domova. Klasická školení jsem doplnil o související témata, která si můžete poslechnout v podobě živých webinářů. Přidejte se téměř 200 vývojářům, kteří se již připojili k mým webinářům!

Termín Místo
🍀 Autentizace pro API v .NET Core 21. září 2020 online více
🍀 Vývoj a správa nástrojů v .NET Core 22. září 2020 online více
🍀 C# a dokonalejší .NET Core aplikace 30. září 2020 online více
🍀 Konzumace REST API v .NET Core 1. října 2020 online více

Loading