Slovenská verzeSlovensky

wiki Service Provider

Miroslav Holec

18. února. 2020

Za účelem dosažení techniky Inversion of Control (IoC) podporuje od samého vzniku .NET Core framework návrhový vzor Dependency Injection (DI). V rámci startu .NET Core aplikace se provádí registrace služeb do tzv. ServiceCollection. Každá služba je registrována s vybraným životním cyklem (transient, scoped, singleton), přičemž po startu aplikace je kolekce služeb sestavena do tzv. Service Provider. Service Provider je následně používán pro mechanismus DI (injektáž závislostí mezi službami).

Od verze .NET Core 3.0 je s využitím Generic Host možná jednoduchá náhrada vestavěného kontejneru (MS Dependency Injection) za jiný libovolný kontejner, který může poskytnout širší paletu funkcí. Registrace služeb pak při startu aplikace probíhá do dvou kontejnerů, přičemž o kombinaci registrací se stará tzv. Service Provider Factory.


Loading
Otevřít chat