Konzultant a lektor pro [ASP].NET Core & REST API

Self signed certifikát pro MS Azure

Miroslav Holec

Miroslav Holec

21. března. 2015 , aktualizace 29. března. 2016

Je to zhruba týden, co jsem našel zajímavý nástroj Azure Management Studio pro správu Microsoft Azure služeb. Podstatné je, že nástroj je to hodně mocný, jelikož je schopný komunikovat s velkou částí Azure API. Pro komunikaci je nutné dopravit do Microsoft Azure self signed certifikát, se kterým je následně možné se ověřovat. Nástrojů, které umožňují komunikovat s Microsoft Azure je celá řada a většina z nich právě potřebují certifikát pro ověřování. V tomto návodu popíšu vytvoření certifikátu včetně uploadu na Azure.

👨‍🏫️ Firemní školení
Autentizace REST API v ASP.NET Core

Naučíte se používat oblíbené mechanismy a osvědčené postupy pro autentizaci a autorizaci RESTových API v ASP.NET Core. Celodenní školení přímo u Vás ve firmě. Celá ČR / Slovensko

Vytvoření self-signed certifikátu

Cest je sice více ale vycházet můžeme přímo z programu makecert.exe uhnízděného v c:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\bin\x64. Spustit vytvoření certifikátu můžeme v cmd například takto:

makecert.exe -r -pe -n CN=%name% -ss my -sr localmachine -len 2048 -e 01/01/2018 c:\%fname%.cer

Certifikát s názvem souboru %fname%.cer se vytvoří přímo v c:\. Přepínač -pe definuje, že se bude jednat o certifikát s exportovatelným privátním klíčem, následují -ss my -sr localmachine k definici úložiště, délka klíče v bitech a expirace.

Upload na Azure

Po přihlášení do starého portálu Microsoft Azure se zvolí položka Settings po levé straně a následně Management certificates > Upload a management certificate. Zbývá než vybrat vygenerovaný cer soubor a uploadnout. Výsledek je na následujícím obrázku:

Azure Settings (Uploaded Certificate)

Otestování certifikátu

Většina nástrojů ještě potřebuje znát Subscription ID. Příkladem může být zmíněné Azure Management Studio, které je po dobu 30 dní zdarma k vyzkoušení. Po spuštění tohoto nástroje už nezbývá jen zadat potřebné údaje a následně je možné spravovat cloud services, virtual machines, service bus a plno dalších služeb.

Subscription ID se dá opět dohledat na portálu v sekci Settings > Subscriptions.

Azure Settings (Subscriptions)

Nový portál Microsoft Azure

Nový portál Microsoft Azure vyniká především v rychlosti a nepřehlednosti. Po kliknutí na Browse je možné sice vybrat Subscriptions, nicméně kromě Subscription ID jsem nikde nenašel možnost uploadovat certifikát.

Azure Settings (Subscriptions)