Miroslav Holec
Premium

Školení Entity Framework: Code First

Miroslav Holec   30. listopadu 2016

Tento článek je již zastaralý. Článek nemusí popisovat aktuální stav technologie, ideální řešení a můj současný pohled na dané téma.

Přišla zima a s ní i čas na doplnění vývojářských znalostí. Ať už používáte ADO.NET nebo EF Database First, moderní přístup Code First by vám neměl uniknout. Entity Framework Core je stále ještě batole a tak není nic snazšího než využít zimní období k získání znalostí o skvělém ORM Entity Framework a metodice Code First, jejíž principy a myšlenky použijete i v dozrávajícím EF Core.

👨‍🎓 Nové školení EF Core pro rok 2020

Školení nejnovější verze Entity Framework Core přímo u Vás ve firmě. Naučíte se používat EF Core v celém životním cyklu aplikace od vytvoření modelu, změn v podobě migrací až po dotazování a profilování databázových dotazů.

Více o školení Entity Framework Core

Celodenní školení Entity Framework: Code First

Code First s sebou přináší řadu výhod spojených s údržbou kódu a efektivnějším vývojem v týmu. Přestože Code First většinu principů přejímá z vizuálních modelů (EDMX), samotný způsob modelování se zásadně změnil.

Tímto Vás zvu na poslední běh mého celodenního školení EF: Code First, v rámci kterého chci své účastníky seznámit s klíčovými aspekty tohoto ORM. Během jednoho dne ukážu na praktickém příkladu eshopu modelování pomocí EF data anotací i Fluent API, jak správně Entity Framework nastavit, používat a jak psát výkonnostně optimální dotazy s využitím LINQ.

Co se naučím?

Řada vývojářů používá Entity Framework dlouhé měsíce a i po takové době neustále řeší různé problémy, zejména v oblasti výkonu. Entity Framework je velmi rozsáhlý ORM, ale jeho základní koncepty a myšlenky lze během jediného dne mentálně strávit. Cílem školení je především shrnout všechny klíčové oblasti, které by měl vývojář při práci s EF ovládat, ukázat danou problematiku na příkladech a nasměrovat vývojáře správným směrem.

Ze školení si každý vývojář odnese představu o tom, co všechno technologie EF Code First nabízí a to včetně praktických příkladů, které si bude moci později podle potřeby zkoušet a které mu pomohou do problematiky zpětně proniknout.

Agenda

Jako malou ochutnávku níže vypisuji témata, o kterých bude v rámci školení řeč.

 1. Úvod do Code First
  • seznámení s EF Code First
 2. Základní implementace
  • úplné základy modelování
 3. DbContext
  • konfigurace, migrace, seedování dat
 4. Modelování
  • praktické modelování
 5. Dotazování
  • psaní dotazů, návrhové vzory, loading entit
 6. Ukládání a správa dat
  • change tracking, validace, entity state
 7. Další témata
  • views, uložené procedury, auditing

Školení proběhne již 13. 12. 2016 v Praze. Volná místa stále ještě zbývají...