Slovenská verzeSK

Tuning indexů s Index Advisorem v Microsoft Azure

PaaS služby v prostředí Microsoft Azure vývojáře odstiňují od nezáživné správy hardware a systému a šetří čas díky kterému se lze zaměřit se na samotný vývoj aplikací. Vývojářský tým Microsoftu v poslední době tuto tradiční výhodu PaaS umocňuje přidáváním řady zajímavých features, mezi které lze zařadit i SQL Database Index Advisor.

Miroslav Holec

Miroslav Holec

16. listopadu. 2015
upraven 29. března. 2016

Tento článek je již velmi zastaralý. Zastaralé články nemusí popisovat aktuální stav technologií, nejideálnější řešení a můj aktuální pohled na danou technologii.

SQL Database Index Advisor

Nová služba Index Advisor je aktuálně dostupná pouze v Preview Portálu a je nutné ji explicitně povolit v prostředí Microsoft Azure. Učinit tak lze v Settings blade na libovolné PaaS databázi. Poté se na overview blade začne zobrazovat počet nových doporučení.

Overview blade

Od momentu povolení služby Index Advisor začne Azure vyhodnocovat dotazy odesílané proti databázím a zhruba po 24 hodinách nabídne první návrhy na vytvoření indexů. Pro databáze na serverech verze V12 lze dále validovat již existující indexy.

Po tom, co vývojář vytvoří nové indexy, následně Azure pokračuje v analýze výkonnosti a poskytne detailní přehled o impactu provedených změn. Pokud je důsledek vyhodnocen jako negativní, Azure automaticky indexy zpětně zruší.

Automatické vytváření a odstraňování indexů je dostupné jen pro databáze na serverech V12. Proto Azure poskytuje pro doporučené indexy i samotné SQL skripty a změny lze tudíž provádět i manuálně bez nutnosti automatizace. Manuálně je pak nutné kontrolovat důsledek změn a případně indexy ručně odstraňovat.

Doporučené indexy

Doporučení jsou seřazena dle potenciálního impactu do 4 kategorií:

  • high: vysoký impact na výkonnost (skoro určitě pozitivní)
  • substantial: velký impact na výkonnost (pravděpodobně pozitivní)
  • moderate: střední impact na výkonnost
  • low: malý impact na výkonnost (teoreticky i opačným směrem)

Diskuse

Loading