Slovenská verze


Tuning indexů s Index Advisorem v Microsoft Azure

Miroslav Holec

Miroslav Holec

16. listopadu. 2015 , aktualizace 29. března. 2016

PaaS služby v prostředí Microsoft Azure vývojáře odstiňují od nezáživné správy hardware a systému a šetří čas díky kterému se lze zaměřit se na samotný vývoj aplikací. Vývojářský tým Microsoftu v poslední době tuto tradiční výhodu PaaS umocňuje přidáváním řady zajímavých features, mezi které lze zařadit i SQL Database Index Advisor.

SQL Database Index Advisor

Nová služba Index Advisor je aktuálně dostupná pouze v Preview Portálu a je nutné ji explicitně povolit v prostředí Microsoft Azure. Učinit tak lze v Settings blade na libovolné PaaS databázi. Poté se na overview blade začne zobrazovat počet nových doporučení.

Overview blade

Od momentu povolení služby Index Advisor začne Azure vyhodnocovat dotazy odesílané proti databázím a zhruba po 24 hodinách nabídne první návrhy na vytvoření indexů. Pro databáze na serverech verze V12 lze dále validovat již existující indexy.

Po tom, co vývojář vytvoří nové indexy, následně Azure pokračuje v analýze výkonnosti a poskytne detailní přehled o impactu provedených změn. Pokud je důsledek vyhodnocen jako negativní, Azure automaticky indexy zpětně zruší.

Automatické vytváření a odstraňování indexů je dostupné jen pro databáze na serverech V12. Proto Azure poskytuje pro doporučené indexy i samotné SQL skripty a změny lze tudíž provádět i manuálně bez nutnosti automatizace. Manuálně je pak nutné kontrolovat důsledek změn a případně indexy ručně odstraňovat.

Doporučené indexy

Doporučení jsou seřazena dle potenciálního impactu do 4 kategorií:

TOP Termíny školení

ASP.NET Core se dočkal již své třetí verze a nabízí řadu možností pro vývoj webových aplikací a služeb. I v roce 2020 mám vypsané termíny na nejrůznější témata od základů .NET Core přes vývoj REST API až po mikroslužby pomocí gRPC.

Termín Místo
🍀 Novinky a změny v ASP.NET Core 3.x leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (třídenní) leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj aplikací v ASP.NET Core březen 2020 Praha více
🍀 Microservices v ASP.NET Core gRPC březen 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (dvoudenní) březen 2020 Praha více
🍀 Tipy a triky pro ASP.NET Core březen 2020 Praha více

👨‍🎓 Čerstvá školení 2020
👍 Vývoj aplikací v ASP.NET Core
👍 Vývoj REST služeb v .NET Core
👍 Microservices v ASP.NET Core gRPC
👍 Tipy a triky v ASP.NET Core
👍 Změny v ASP.NET Core 3.x