Miroslav Holec
Premium

Seriál gRPC - Cheetsheet

Miroslav Holec   17. ledna 2022  update 3. dubna 2024

Abych usnadnil vývojářský život sobě i mým čtenářům, připravil jsem několik code snippetů, které souvisí s vývojem gRPC služeb. Průběžně se budu snažit tyto snippety aktualizovat podle nově vydávaných verzí služeb gRPC na platformě .NET.

Zdrojem této stránky jsou mé code snippety na miroslavholec.cz

Ukázka souboru proto

Zde je ukázka obecného souboru proto včetně "přepínače" oneof

Nastavení klientské strany

Ukázka nastavení na straně klienta v režimu contract first (NuGet balíčky a integrace)

Nastavení gRPC server

Ukázka konfigruace gRPC serveru

Streaming

Níže jsou ukázky streamování v režimu contract first (s proto soubory)

Streaming na klienta

V tomto scénáři obdrží server request, na základě kterého streamuje odpovědi.

Streaming na server

Scénář, ve kterém otevře klient spojení na server a kontinuálně posílá objekty. Klient na konci komunikace přijme jednotnou odpověď ze serveru.

Plně duplexní streaming

Zapojení interceptorů

Interceptory jako společný kód pro všechny požadavky na straně klienta nebo i serveru.

JSON Transcoding

Nová funkcionalita v .NET 7 přináší rozšíření, které umí vracet i odpovědi jako v tradičním REST rozhraní.

Nástroj gRPC UI

Tradiční nástroj pro testování gRPC služeb (vedle aplikace Postman)

Další díly seriálu gRPC