Slovenská verzeSK

Informace a podmínky školení

Informace a podmínky školení Zde se dočtete o podmínkách školení, postupu objednávky, cenách a storno poplatcích.

Objednávka školení

 • Objednávku školení lze provést online na těchto stránkách nebo na základě dohody e-mailem mirek@miroslavholec.cz
 • Pro účely objednávky je nutné zpracovat vaše osobní údaje. Více o zpracování osobních údajů se dočtete na této stránce.
 • Standardně jsou vám dále odeslány informace k provedení platby (textová forma ála proforma)
 • Datum splatnosti je nastaveno cca 4 dny zahájením školení. Je však možné požádat o odklad platby po datu konání školení. Žádost je schvalována ručně.
 • Na základě provedené úhrady je vystaven daňový doklad a odeslán e-mailem
 • Necelý týden před konáním školení dostanete připomínku akce s organizačními informacemi

Storno podmínky

 • Zaplacené školení lze plně přenést na jinou osobu nebo firmu. Můžete tedy po dohodě poslat za sebe náhradu, avšak je nezbytně nutné na tuto změnu upozornit e-mailem (mirek@miroslavholec.cz).
 • Zrušíte-li účast alespoň 20 dní před konáním kurzu, je vám vrácena částka za školení v plné výši.
 • Zrušíte-li účast alespoň 10 dní před konáním kurzu, je vám vrácena částka ve výši 50 % z ceny služby. Po dohodě je možné částku ponechat až do plné výše pro plnění služby v jiném termínu, avšak nejpozději do 6 měsíců od vzájemné dohody. Není-li částka do této doby vyčerpána, považuje se plnění za uskutečněné.
 • V ostatních případech je částka v plné výši nevratná.

Další podmínky

 • Podmínky každého školení jsou upraveny na stránce školení (délka, přestávky, občerstvení)
 • Účast na veřejných termínech školení nelze hradit z dotačních programů

Zrušení nebo změna termínu

 • Z důvodu nemoci nebo jiných závažných důvodů, které nemohu ovlivnit si vyhrazuji právo termín školení změnit nebo zrušit.
 • V případě změny termínu z mé strany můžete provést bezplatné storno. Veškeré finanční prostředky jsou vráceny zpět objednateli, který obdrží e-mailem opravný daňový doklad.
Loading