=

Změny a novinky ve školení

Níže najdete přehled změn, které proběhly v jednotlivých školeních. Pomáhají vytvořit si představu o tom, co do školení průběžně přidávám nebo co vyřazuji. Pokud Váš tým některé školení absolvoval, je možné, že již bylo inovováno a ukazuje technologii v úplně jiném světle.

Novinky v .NET 6 a C# 10

Od června 2022 do školení zahrnuji pouze základní pohled na Minimal APIs a více prostoru je věnováno jazyku C# a novinkám v .NETu jako takovém. Od ledna 2023 toto školení nahradí inovovaná verze Novinky v .NET 7 a C# 11.

Vývoj aplikací v ASP.NET Core

Od ledna 2022 školím verzi .NET 6 a šablona projektu využívá tzv. Minimal Hosting funkcionalitu. Ve školení jsou zcela vynechány ukázky práce s controllers. Minimalistické API je nově ukazováno na endpointu s využitím Minimal APIs.

Vývoj .NET aplikací pro Azure

Nové školení. Na základě pilotních testů ze září 2022 bude ve školení vynechána služba Azure CDN, Service Bus a Table Storage. Naopak přidána je služba Azure Functions. Osnovu je možné dále na zakázku upravit. Cílem je věnovat více prostoru službám, které využije většina vývojářů. Školení je možné realizovat také ve dvoudenním formátu a ukázat další zajímavé Azure služby.

Blazor Server & WebAssembly

Od září 2022 je školení realizováno pouze ve 2denní variantě. Cílem je, aby byl vývojář schopen používat oba hostingové modely a porozumněl všem klíčovým principům a odlišnostem mezi Blazor Server a Blazor WebAssembly. S ohledem na stále nové funkce již není možné systematicky tato školení oddělit a školit nezávisle každé během jediného dne.

Entity Framework Core

Od ledna 2022 školím verzi EF Core 6. Obsah školení je stále koncipován na délku jednoho dne a osnova upravena dle preferencí týmu. Pro úplné začátečníky s EF Core je nutné absolvovat školení o délce 2 dny. Jedině tak lze vysvětlit podstatu ORM, mapování a dotazování v dostatečné hloubce.

Design REST API

Od září 2022 je obsah školení rozdělen do dvou dnů. První den je věnován výhradně Designu REST API a pravidlům pro návrh REST API. Má-li tým zájem, může absolvovat školení ve 2denní variantě. Během druhého dne se zaměřuji na metodiku Specification First, návrh API pomocí různých nástrojů a životnímu cyklu REST API.

Vývoj REST API v .NET

Od září 2022 již ve školení neukazuji Minimal APIs. Tuto funkcionalitu jsem ukazoval jen přechodně a od ledna 2023 bude této oblasti věnováno zcela nové školení. Minimal APIs od verze .NET 7 budou natolik komplexní, že je již nemá smysl ukazovat v rámci tohoto školení.

ASP.NET Core gRPC

Žádné změny poslední dva roky. Microsoft během tohoto období nedodal do technologie žádné podstatné změny nebo novinky.

kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading