=

Změny a novinky ve školení

Níže najdete přehled změn, které proběhly v jednotlivých školeních. Pomáhají vytvořit si představu o tom, co do školení průběžně přidávám nebo co vyřazuji. Pokud Váš tým některé školení absolvoval, je možné, že již bylo inovováno a ukazuje technologii v úplně jiném světle.

Nová školení

Novinky v .NET 6+7 a C#

Každoročně aktualizované školení, ve kterém se zaměřuji na novinky v posledních dvou verzích frameworku a jazyku C#. V aktuální verzi již neukazuji starší verze C# (8, 9), ale poskytuji k nim původní demíčka.

Vývoj aplikací v ASP.NET Core

Od ledna 2023 školím verzi .NET 7 včetně minimal hostingu a minimal APIs. Do školení jsem přidal témata jako cachování a rate limiting, naopak jsem omezil pokročilejší práci s middlewares, kterou většina týmů do takové hloubky nevyužije.

Vývoj .NET aplikací pro Azure

Od ledna 2023 vynechávám služby Azure CDN, Service Bus a Table Storage. Osnovu je možné dále na zakázku upravit. Cílem je věnovat více prostoru hlavním Azure službám, které využije většina vývojářů. Školení lze realizovat i ve dvoudenním formátu a ukázat další zajímavé Azure služby.

Blazor Server & WebAssembly

Od ledna 2023 je školení realizováno pouze ve 2denní variantě. Cílem je, aby byl vývojář schopen používat oba hostingové modely a porozumněl všem klíčovým principům a odlišnostem mezi Blazor Server a Blazor WebAssembly. S ohledem na stále nové funkce již není možné systematicky tato školení oddělit a školit nezávisle každé během jediného dne.

Entity Framework Core

Od ledna 2023 školím verzi EF Core 7. Obsah školení je stále koncipován na délku jednoho dne a osnova upravena dle preferencí týmu. Pro úplné začátečníky s EF Core je nutné absolvovat školení o délce 2 dny. Jedině tak lze vysvětlit podstatu ORM, mapování a dotazování v dostatečné hloubce. Pro ostatní jsem schopen ukázat podstatu nového ORM v jednom dni.

Design REST API

Od září 2022 je obsah školení rozdělen do dvou dnů. První den je věnován výhradně Designu REST API a pravidlům pro návrh REST API. Má-li tým zájem, může absolvovat školení ve 2denní variantě. Během druhého dne se zaměřuji na metodiku Specification First, návrh API pomocí různých nástrojů a životnímu cyklu REST API. Zároveň od května 2023 přidávám každému absolventovi školení přístup do online průvodce designem REST API.

Vývoj REST API v .NET

Od září 2022 již ve školení neukazuji Minimal APIs. Tuto funkcionalitu jsem ukazoval jen přechodně a od ledna 2023 je této oblasti věnováno zcela nové školení. Minimal APIs od verze .NET 7 jsou natolik komplexní, že je již nemá smysl ukazovat v rámci tohoto školení.

ASP.NET Core gRPC

Žádné změny poslední dva roky. Microsoft během tohoto období nedodal do technologie žádné podstatné změny nebo novinky.

kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading