Slovenská verzeSK

Průběh online školení

S ohledem na dlouhotrvající pandemický stav jsem převedl všechna má školení do online podoby. Kromě osnov jsem pro rok 2021 upravil i průběh školení na základě zpětné vazby z minulého roku.

Termíny a objednávky

Volné termíny školení najdete v sekci kontakt. Před konáním školení se dohodneme na detailech. Zpravidla vždy zasílám pokyny pro přípravu, odkaz pro připojení online a dotazník pro přizpůsobení školení. Určité části školení každému týmu na základě dotazníků přizpůsobuji.

Délka školení

Celodenní školení plánuji obvykle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Celodenní školení osobně doporučuji rozdělit na dva půldny. Vývojáři tak mají část dne volnou na pracovní aktivity a mohou si získané znalosti utříbit. Školení se skládá z úvodu do probírané problematiky a praktických ukázek, kde obvykle programuji aplikaci na zelené louce. Školení jsou obsahově hutná a náročná. Ke školení posílám mnoho podkladů, související odkazy a demo aplikaci. Díky tomu si může vývojář vše později zopakovat.

Témata a souvislosti

Školení koncipuji tak, aby bylo možné je absolvovat nezávisle na sobě v libovolném pořadí. Z hlediska pedagogického kladu důraz na jednoduchost a zaměření se na nejdůležitější aspekty technologie. Každé školení cílím na jednu hlavní oblast. Ostatní oblasti eliminuji, aby hlavní téma nenarušovaly a zbytečně neubíraly cenný čas.

Řadu funkcí a oblastí je možné řešit různými způsoby. V rámci mých školení ukazuji zpravidla jednu dlouhodobě osvědčenou cestu, jak každý problém řešit. Díky tomu dostanete know-how, v rámci kterého do sebe jednotlivé dílky skládačky dokonale zapadají.

Online nástroje

Školení probíhají pomocí platformy Zoom. Je nejspolehlivější platformou pro tento účel. Pro účast si stačí stáhnout klientskou aplikaci. Vývojářská školení obsahují i interaktivní části, kde probíhá kolaborace nad kódem nebo jiná praktická cvičení.

Diskuse

Poslední částí školení je závěrečná diskuse nebo dle času přednáška na téma, které se nevešlo do programu nebo vzešlo z předešlého programu.

Po skončení školení mají všichni účastníci ukázkový projekt a dále složku, do které sdílím další výstupy ze školení. Jsou to:

  • prezentace
  • odkazy na související webové stránky
  • praktické ukázky a další obsah

F.A.Q.

Je možné osnovu upravit dle našich preferencí?

Částečně ano. Celkem bezpečně ji lze rozšiřovat. Větší zásahy do osnovy však koncepčně nefungují a nemohu je doporučit. Vhodnější je školení doplnit konzultací.

Je ze školení pořízen záznam?

Záznam školení je možné udělat za jednotnou cenu 4.900 Kč. Pořízení záznamu doporučuji, pokud plánujete přibrat do týmu například nové kolegy.

Je možné použít Microsoft Teams?

Doporučuji použít Zoom kvůli kvalitě přenosu, spolehlivosti a funkcím. Možné to je, ale zkušenost s jinými nástroji (zejména MS Teams) nemám dobrou.

Lze školení rozdělit do více dnů?

Na základě dohody lze celodenní školení rozdělit do dvou dnů, ideálně vždy od 13 do 17 hodin.

Může se zúčastnit školení více než 15 účastníků?

Pokud je počet vyšší, zpravidla se tím trochu ztíží interaktivita a školení se prodlouží. Je ale možné připojit další vývojáře za jednorázový poplatek 4.900 Kč. Alternativně můžete pořídit záznam ze školení za stejnou cenu. Živého školení se mohou účastnit aktivnější vývojáři a záznam si mohou pustit ostatní.

Jsou vypisovány i veřejné termíny?

Školení koncipuji jen pro týmy. Veřejně vypisuji webináře zaměřené na související témata.

Loading