Slovenská verzeSK

Průběh školení

S ohledem na dlouhotrvající pandemický stav jsem upravil má školení tak, aby je bylo možné absolvovat v online i inhouse podobě. Po mnoha experimentech volím osvědčenou cestu a online i inhouse školení mají zcela stejný obsah i strukturu.

Termíny a objednávky

Volné termíny školení najdete v sekci kontakt. Před konáním školení se dohodneme na detailech. Zpravidla vždy zasílám pokyny pro přípravu, odkaz pro připojení v případě online varianty a dotazník pro přizpůsobení školení. Určité části školení každému týmu na základě dotazníků upravuji.

Délka školení

Školení koncipuji na délku jednoho dne. Větší část školení pokrývám praktickými ukázkami dané problematiky, které doplňuji o související prezentace. Součástí školení je krátký workshop, během kterého si vývojáři získané zkušenosti mohou ověřit na praktickém příkladu. Závěr je věnován prezentaci zaměřené na různé tipy nebo další inspirativní témata. Školení jsou obsahově hutná a náročná. Ke školení následně posílám mnoho podkladů, související odkazy a demo aplikaci. Díky tomu si může vývojář vše později zopakovat.

Témata a souvislosti

Školení koncipuji tak, aby bylo možné je absolvovat nezávisle na sobě v libovolném pořadí. Z edukativního hlediska kladu důraz na jednoduchost a zaměření se na nejdůležitější aspekty technologie. Každé školení cílím na jednu hlavní oblast. Ostatní oblasti eliminuji, aby hlavní téma nenarušovaly a zbytečně neubíraly cenný čas.

Řadu funkcí a oblastí je možné řešit různými způsoby. V rámci mých školení ukazuji zpravidla jednu dlouhodobě osvědčenou cestu, jak každý problém řešit. Díky tomu dostanete know-how, v rámci kterého do sebe jednotlivé dílky skládačky dokonale zapadají.

Diskuse a závěrečná přednáška

Poslední částí školení je závěrečná diskuse a přednáška, která rozšiřuje probírané téma o související tipy a triky. Na základě vzájemné dohody je možné připravit i krátký vzhled do předem dohodnuté oblasti.

Po skončení školení mají všichni účastníci ukázkový projekt a dále složku, do které sdílím další výstupy ze školení. Jsou to:

  • prezentace
  • odkazy na související webové stránky
  • praktické ukázky a další obsah

F.A.Q.

Je možné osnovu upravit dle našich preferencí?

Částečně ano. Celkem bezpečně ji lze rozšiřovat. Větší zásahy do osnovy však koncepčně nefungují a nemohu je doporučit. Vhodnější je školení doplnit konzultací.

Doporučujete online nebo inhouse variantu?

Z mé zkušenosti je vhodnější inhouse varianta. Vývojáři se mají tendenci více zapojit, znalosti se snáze pamatují a zbývá vždy čas na praktické procvičení. Online varianta je v tomto ohledu "sterilnější" a nepříznivá pro interakci.

Je ze školení pořízen záznam?

Záznam školení je možné udělat za jednotnou cenu 4 900 Kč. Pořízení záznamu doporučuji, pokud plánujete přibrat do týmu například nové kolegy.

Je možné použít Microsoft Teams?

Doporučuji použít Zoom kvůli kvalitě přenosu, spolehlivosti a funkcím. Je však možné použít i jiný nástroj, do kterého mi pošlete pozvánku.

Lze online školení rozdělit do více dnů?

Na základě dohody lze online školení rozdělit do dvou dnů, ideálně vždy od 13 do 17 hodin. V případě varianty inhouse nemá takové rozdělení příliš smysl.

Může se zúčastnit školení více než 15 účastníků?

Pokud je počet vyšší, zpravidla se tím trochu ztíží interaktivita a školení se prodlouží. Je ale možné připojit další vývojáře za jednorázový příplatek 4 900 Kč. Alternativně můžete pořídit záznam ze školení za stejnou cenu. Živého školení se mohou účastnit aktivnější vývojáři a záznam si mohou pustit ostatní.

Co když se mělo školení účastnit nad 15 vývojářů a nakonec nedorazí?

Buď ze školení můžeme pořídit záznam nebo použijeme příplatek za větší skupinu na konzultace. Pokud ani jedno nebude vyhovovat, bude příplatek vrácen.

Jsou vypisovány i veřejné termíny?

Školení koncipuji jen pro týmy. Veřejně vypisuji webináře zaměřené na související témata.

Vyšla nová verze frameworku,. Máme školení absolvovat znovu?

Nové verze .NETu obvykle jen mírně doplňují ty předešlé. Je-li složení týmu stejné jako v době prvního školení, doporučuji spíše konzultaci. Je-li více změn v nové verzi frameworku, dělám na to zpravidla speciální školení zaměřené na migraci.

Loading