=

Průběh školení

S ohledem na dlouhotrvající pandemický stav jsem upravil má školení tak, aby je bylo možné absolvovat v online i prezenční podobě. Po mnoha experimentech volím osvědčenou cestu a online i prezenční školení mají zcela stejný obsah i strukturu.

Termíny a objednávky

Volné termíny školení najdete v sekci kontakt. Před konáním školení se dohodneme na detailech. Zpravidla vždy zasílám pokyny pro přípravu, odkaz pro připojení v případě online varianty a dotazník pro přizpůsobení školení. Určité části školení každému týmu na základě dotazníků upravuji.

Délka školení

Školení koncipuji na délku jednoho dne. Větší část školení pokrývám praktickými ukázkami dané problematiky, které doplňuji o související prezentace. Součástí školení jsou rychlé praktické příklady, během kterých si vývojáři získané zkušenosti mohou ověřit. Závěr je volitelně věnován prezentaci zaměřené na různé tipy nebo další inspirativní témata. Školení jsou obsahově hutná a náročná. Ke školení následně posílám mnoho podkladů, související odkazy a demo aplikaci. Díky tomu si může vývojář vše později zopakovat.

Témata a souvislosti

Školení koncipuji tak, aby bylo možné je absolvovat nezávisle na sobě v libovolném pořadí. Z edukativního hlediska kladu důraz na jednoduchost a zaměření se na nejdůležitější aspekty technologie. Každé školení cílím na jednu hlavní oblast. Ostatní oblasti eliminuji, aby hlavní téma nenarušovaly a zbytečně neubíraly cenný čas.

Řadu funkcí a oblastí je možné řešit různými způsoby. V rámci mých školení ukazuji zpravidla jednu dlouhodobě osvědčenou cestu, jak každý problém řešit. Díky tomu dostanete know-how, v rámci kterého do sebe jednotlivé dílky skládačky dokonale zapadají.

Diskuse a závěrečná přednáška

Poslední částí školení je závěrečná diskuse a případně přednáška, která rozšiřuje probírané téma o související tipy a triky. Na základě vzájemné dohody je možné připravit i krátký vzhled do předem dohodnuté oblasti.

Po skončení školení mají všichni účastníci ukázkový projekt a dále složku, do které sdílím další výstupy ze školení. Jsou to:

  • prezentace
  • odkazy na související webové stránky
  • praktické ukázky a další obsah

F.A.Q.

Je možné osnovu upravit dle našich preferencí?

S drobnými úpravami osnovy již počítám a jsou součástí ceny školení. Větší zásahy do obsahu významně narušují školení, jelikož mnoho témat ukazuji v souvislostech. Jinak by nebylo možné za jeden den ukázat tolik příkladů. Na základě dohody a příplatku však mohu osnovu upravit systematicky tak, aby vše dávalo smysl. Alternativně lze školení doplnit konzultací.

Doporučujete online nebo prezenční variantu?

Z mé zkušenosti je vhodnější prezenční varianta. Vývojáři se mají tendenci více zapojit, znalosti se snáze pamatují a během praktické části probíhá efektivní komunikace, která v online prostředí nefunguje. Online varianta je v tomto ohledu "sterilnější" a nepříznivá pro interakci.

Je ze školení pořízen záznam?

Záznam školení je možné udělat za jednotnou cenu 5 000 Kč. Pořízení záznamu doporučuji, pokud plánujete přibrat do týmu například nové kolegy. U školení, která stavím od základů na zakázku je záznam školení součástí naceněné služby.

Je možné použít Microsoft Teams?

Doporučuji použít Zoom kvůli kvalitě přenosu, spolehlivosti a funkcím. Je však možné použít i jiný nástroj, do kterého mi pošlete pozvánku.

Lze online školení rozdělit do více dnů?

Na základě dohody lze online školení rozdělit do dvou dnů, ideálně vždy od 13 do 17 hodin. V případě varianty prezenční nemá takové rozdělení příliš smysl.

Může se zúčastnit školení více než 15 účastníků?

Pokud je počet účastníků vyšší, zpravidla se tím ztíží interaktivita. Možností je vývojáře rozdělit do dvou skupin a uskutečnit dva běhy školení. V takovém případě dostanete slevu 15 % a záznam ze školení zdarma jako bonus. Alternativně můžete pořídit pouze záznam ze školení za cenu 5.000 Kč. Živého školení se mohou účastnit aktivnější vývojáři a záznam si pustí ostatní.

Jsou vypisovány i veřejné termíny?

Školení koncipuji jen pro týmy. Veřejně vypisuji webináře zaměřené na související témata.

Vyšla nová verze frameworku,. Máme školení absolvovat znovu?

Nové verze .NETu obvykle jen mírně doplňují ty předešlé. Je-li složení týmu stejné jako v době prvního školení, doporučuji spíše konzultaci. Je-li více změn v nové verzi frameworku, dělám na to zpravidla speciální školení zaměřené na migraci.

kontakt zde

Dotazy, poptávky a objednávky

mirek@miroslavholec.cz
Loading