Slovenská verze


Soukromé lokální konfigurace web.config

Miroslav Holec

Miroslav Holec

16. června. 2015 , aktualizace 29. března. 2016

Pokud pracuje na vývoji projektu větší množství vývojářů, dříve nebo později dojde k situaci, kdy každý provádí změny v konfiguračních souborech (web.config, app.config). Konfigurace se obvykle automaticky merguje ale nezřídka se stává, že si vývojáři vzájemně commitují například connection string (což je nežádoucí).

Lokální connection strings

Nejtypičtější je konfigurace connection stringů. V konfigurační sekci souboru Web.config se odkážu na externí soubor pomocí atributu configSource.

Web.Config

<configuration>
    <connectionStrings configSource="ConnectionStrings.config"/> 
</configuration>

Tento XML soubor si v projektu vytvořím a nastavím jeho vlastnosti:

Nastavení vlastností XML souboru

Samotný soubor bude obsahovat jen konfigurační sekci connectionStrings.

ConnectionStrings.config

<connectionStrings>
   <add name="ConnectionString1" connectionString="xxx" providerName="System.Data.SqlClient" />
   <add name="ConnectionString2" connectionString="xxx" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

Transformace pro produkci

Transformaci connection stringů řeším úplným replacem celé sekce. Příkladem může být soubor Web.Production.config:

Web.Production.config

<connectionStrings xdt:Transform="Replace">
   <add name="ConnectionString1" connectionString="yyy" providerName="System.Data.SqlClient" />
   <add name="ConnectionString2" connectionString="yyy" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

Výhoda takového řešení je patrná. Jako vývojář mohu dle libosti commitovat do verzovacího systému soubor Web.config a Web.Production.config, aniž by záleželo na mé konfiguraci, kterou mám v souboru ConnectionStrings.config. Tento soubor mám jen lokálně a necommituji ho.

Toto nastavení se dá použít jak pro Web.config tak pro App.Config.

Náhled transformace ve VS

Pro náhled transformace lze ve Visual Studio (verze >= 2012) kliknout pravým myšítkem na specifický soubor a vybrat možnost Preview Transform.

Visual Studio Preview Transform

Práce v týmu

Při týmovém vývoji a práci se source controllem postupuji tak, že provedu první commit všech ConnectionStrings.config souborů, aby měl každý vývojář při checkoutu repozitáře kompletní projekt. Vývojář si následně jen nastaví exclude na ConnectionStrings.config souborech a může si s nimi dělat co chce.

AppSettings

Velmi podobným způsobem mohu nastavit i proměnné v sekci appSettings. Rozdíl je jen v tom, že místo atributu configSource se použije atribut file.

<configuration>
  <appSettings file="AppSettings.config" />
</configuration>

Podle toho můžu následně upravit i můj soukromý konfigurační soubor

AppSettings.config

<appSettings>
	<add key="someKey" value="personalValue" />
<appSettings>

Transformaci produkčního souboru řeším opět pomocí replace:

Web.Production.config

<appSettings xdt:Transform="Replace">
   <add key="someKey" value="productionValue" />
</connectionStrings>

Poznámky k řešení

Konfigurací existuje celá řada. Místo xdt:Transform="Replace" bych mohl pouze doplnit další konfigurační vlastnosti. K možnosti připojovat externí soubory bych mohl také přistoupit pouze jako k možnosti, jak zpřehlednit soubor Web.config a vyextrahovat z něj často měněné údaje. V takovém případě bych mohl nakonec transformace aplikovat i na samotném souboru ConnectionStrings.config nebo AppSettings.config.

Revize článku

TOP Termíny školení

ASP.NET Core se dočkal již své třetí verze a nabízí řadu možností pro vývoj webových aplikací a služeb. I v roce 2020 mám vypsané termíny na nejrůznější témata od základů .NET Core přes vývoj REST API až po mikroslužby pomocí gRPC.

Termín Místo
🍀 Novinky a změny v ASP.NET Core 3.x leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (třídenní) leden 2020 Praha více
🍀 Vývoj aplikací v ASP.NET Core březen 2020 Praha více
🍀 Microservices v ASP.NET Core gRPC březen 2020 Praha více
🍀 Vývoj REST API v .NET Core (dvoudenní) březen 2020 Praha více
🍀 Tipy a triky pro ASP.NET Core březen 2020 Praha více

👨‍🎓 Čerstvá školení 2020
👍 Vývoj aplikací v ASP.NET Core
👍 Vývoj REST služeb v .NET Core
👍 Microservices v ASP.NET Core gRPC
👍 Tipy a triky v ASP.NET Core
👍 Změny v ASP.NET Core 3.x